Rubriky
Aktuality

Vyšlo nové číslo Zpravodaje ochrany přírody a krajiny

Nové číslo Zpravodaje ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje je na světě!
Máme pro Vás předvánoční čtení, právě jsme vydali nové číslo elektronického Zpravodaje ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje. Přečíst si ho můžete zde.

Rubriky
Aktuality

Vydali jsme další číslo Zpravodaje ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje

Přinášíme Vám prázdninové čtení – vydali jsme nové číslo elektronického Zpravodaje ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje. Přečíst si ho můžete zde.

 

 

Rubriky
Aktuality

Nové číslo zpravodaje ČSOP

Zde si můžete přečíst nové vydání Zpravodaje ČSOP

Rubriky
Aktuality

PF 2016

ZO ČSOP Šumava Vám všem přeje krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2016 zdraví, štěstí a mnoho chvil strávených v přírodě.

Pour féliciter 2016

Rubriky
Aktuality

Po vimperském arboretu s novým průvodcem

Český svaz ochránců přírody Šumava připravil pro místní obyvatele a návštěvníky města Vimperk novou tiskovinu věnující se vimperskému arboretu.
Byl vytvořen tištěný průvodce, který v sobě mimo popisu historie a současnosti arboreta přináší mapu s číselným vyznačením jednotlivých dřevin a jejich české a latinské pojmenování. V průvodci je tak označeno více než 300 v arboretu rostoucích dřevin. Leták pak doplňuje popis nejzajímavějších dřevin, které zde rostou, což jsou především v Čechách nejvýše rostoucí kaštanovníky jedlé a dříny obecné, z Japonska pocházející kryptomerie nebo jinany dvoulaločné.
Leták je k dispozici v Turistickém informačním středisku ve Vimperku, v informačním stojanu na Odboru životního prostředí MěÚ Vimperk, v Ekoporadně a ekocentru ČSOP Šumava. Tištěného průvodce si může návštěvník vzít také přímo na vstupu do arboreta, kde je na úvodní infotabuli umístěn plastový zásobník s průvodci.
Na začátku listopadu navíc proběhla dendrologická exkurze, kde mimo provedení účastníků po arboretu, byl představen průvodce veřejnosti.
Prostředky na výrobu letáku se organizaci podařilo získat z prostředků Jihočeského kraje a Města Vimperk.

Ing. Jakub Hromas, DiS.
ZO ČSOP Šumava
www.csopsumava.cz

Rubriky
Pozvánka na akci

Pozvánka na dendrologickou vycházku

ČSOP Šumava vás srdečně zve na dendrologickou vycházku do vimperského arboreta, která se uskuteční 7. listopadu od od 13 hodin (sraz u hlavního vchodu ze Zámecké aleje).

plakat arboretum

Rubriky
Pozvánka na akci

Putování po Gruzii

ZO ČSOP Šumava Vás zve na cestovatelskou besedu o krásách gruzínské přírody a hor, malebnosti měst a vesniček a pohostinnosti místních obyvatel.

Přednáší cestovatel a učitel Pavel Jakubův.
6. LISTOPADU 2015 OD 18.00 HODIN
sál SEV Správy NP Šumava, 1. máje 260, Vimperk

info@csopsumava.cz, tel. č. 777 812 835

Akce se koná v rámci Jihočeských dnů s Krascem za finanční podpory Jihočeské krajské sítě environmentálních center KRASEC a Jihočeského kraje.Gruzie - pozvánka

Rubriky
Tiskovky

Na Velké Homolce přibyly lavičky s informačními cedulemi, opravy se dočkal i vrcholový kříž

Vimperk; 2. října. 2015: Dnes se veřejnosti představily nové dřevěné prvky a opravený kříž na Velké Homolce ve Vimperku. ZO ČSOP Šumava uspěla s projektovým záměrem na zkrášlení dalšího zajímavého místa veřejnosti v rámci programu „NET4GAS Blíž přírodě“.

Velká Homolka je přírodovědně hodnotné místo, které je v péči ZO ČSOP Šumava. „Máme zde zpracované biologické průzkumy se zajímavými výsledky. Vyskytuje se zde okolo 180 druhů rostlin a několik desítek chráněných druhů živočichů, kde nejzajímavější je především hmyz – motýli modrásci. Již několik let v rámci Šumavského pozemkové spolku na zdejší lokalitě kosíme, necháme ji spásat ovcemi a vyřezáváme náletové dřeviny. Vše se děje ve spolupráci s vlastníky, některé pozemky máme pronajaté, některé byly dokonce v rámci celorepublikové veřejné sbírky Místo pro přírodu vykoupeny do vlastnictví ČSOP“, říká Jana Zrnová, hospodářka ZO ČSOP Šumava.

Na Homolce byly umístěny tři nové dřevěné lavičky, které mají na opěrácích připevněny infocedule o historii, současnosti a přírodovědném významu Homolky, a byly upraveny přístupové cesty. Pro menší návštěvníky je k dispozici dřevěné pexeso s živočichy a rostlinami. K lokalitě byl vydán také informační leták s mapkou, jak se po lokalitě pohybovat. Ten zájemci najdou u odpočinkových míst nebo si ho mohou stáhnout na webu www.blizprirode.cz.

Ve vrcholové části Homolky (751 m n. m) byl opraven kamenný kříž z roku 1899; byl očištěn od mechu a lišejníků a došlo k pozlacení korpusu. Veškeré práce, od výroby dřevěných prvků po opravu křížku zajišťovali místní řemeslníci, kteří předvedli svoji zručnost.

„Těší nás, že Velká Homolka je vedle Podlešákova jilmu, Sudslavického okruhu a Bohumilické aleje již čtvrtou lokalitou v přírodně cenné oblasti Pošumaví, kterou ČSOP zpřístupnil veřejnosti díky programu NET4GAS Blíž přírodě,“ řekla Zuzana Kučerová z NET4GAS.

net4gas_logo_colour_cmyk logo_csop

 

Čtyři lokality zpřístupněné v Jihočeském kraji:

Podlešákův jilm, Vimperk-Boubská / Prachatice, Jihočeský kraj

NS Sudslavický okruh, Vimperk / Prachatice, Jihočeský kraj

Bohumilická alej, Bohumilice / Prachatice, Jihočeský kraj

Velká Homolka, Vimperk/Prachatice, Jihočeský kraj

 

Bližší informace:

Jakub Hromas                          Lucie Matulová                                  Zuzana Kučerová

ZO ČSOP Šumava                   Kancelář ÚVR ČSOP                       NET4GAS, s.r.o.

T: 553 759 989                          T: 731 760 872                                   T: 739 537 273

E: jakub.hromas@csopsumava.cz   E: lucie.matulova@csop.cz         E:zuzana.kucerova@net4gas.cz

Fotogalerie z akce:

Rubriky
Pozvánka na akci

Velká Homolka – pozvánka na komentovanou vycházku

ČSOP Šumava Vás srdečně zve na Velkou Homolku na komentovanou přírodovědnou vycházku s představením nových dřevěných prvků a opraveného křížku.. Akce se koná dne 2. října  2015 od 10 hodin. Sraz na vrcholu Velké Homolky u křížku.

pozvánka
Mapka_parkování automobilů

Rubriky
Tiskovky

Sudslavická naučná stezka se dočkala oprav

Vimperk; 14. září 2015: Naučná stezka Sudslavický okruh, druhá nejstarší stezka v Jihočeském kraji, se dočkala v letošním roce pravděpodobně největších oprav od své rekonstrukce v roce 2010 a loňské sanace skalního sesuvu.

„Na stezce jsme museli vyměnit staré dřevěné schody, přeložit část cesty, která byla stržená a postavit zde nové zábradlí. Napravovali jsme i činnost vandalů, kteří rozbili část zábradlí u jeskyně, zničili jednu informační tabuli a ukradnuli boxy na informační letáky“, říká Jana Zrnová, hospodářka organizace. „Všechny tyto prvky se podařilo nahradit novými, navíc jsme u Vanického mlýna nechali vyrobit a umístit novou část modřínových vantroků. Vantroky jsou dřevěné koryto, které původně vedlo vodu na tehdejší mlýnské kolo. Staré vantroky byly ztrouchnivělé a hrozilo jejich rozpadnutí. Voda jimi dnes už neteče, jsou zde však umístěny jako názornost, jak to fungovalo dříve.“

Finanční prostředky na opravy se podařilo sehnat z programu „Blíž přírodě“, který je realizován na základě spolupráce mezi ČSOP a společností NET4GAS.

 

Kontakt:

Ing. Jakub Hromas, DiS.

předseda ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz