Rubriky
Aktuality

Výroční členská schůze ZO ČSOP Šumava

Výroční členská schůze ZO ČSOP Šumava se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2022 v salónku Hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku od 18:00 hodin.

Rubriky
Aktuality

Vycházka na Velkou Homolku

Zveme Vás na přírodovědnou vycházku na Velkou Homolku. Seznámíte se se zdejšími zajímavými rostlinnými a živočišnými druhy, poznáte zdejší šumavské ovce pomáhající s údržbou lokality a dozvíte se o projektu na podporu a množení regionálně významných druhů bylin a trav. Zároveň se zapojíte i do praktického získávání osiva.
Rubriky
Aktuality

Setkání s naučnou stezkou Sudslavický okruh

Zveme Vás na vycházku s názvem „Setkání s naučnou stezkou Sudslavický okruh“, která se uskuteční v neděli 19. 6. 2022 od 14:00 hodin. Vycházka se uskuteční v rámci ČSOP kampaně „Setkání s přírodou“.

Rubriky
Aktuality

Jak dopadly letošní „žabí transfery“ na šumavských lokalitách?

Jaro se přehouplo do své druhé poloviny a tak jsme sbalili podél komunikací dočasné migrační bariéry, které bránily obojživelníkům vstupovat do komunikací, kde jim při jejich cestě za rozmnožováním hrozilo přejetí od automobilů. Jejich tah už skončil.

Rubriky
Aktuality

Stavíme „žabí“ zábrany

Jaro klepe na dveře a s ním se blíží tah žab přes silnice, kde jim ale hrozí přejetí od automobilů.

Rubriky
Aktuality

Pour féliciter 2022

ČSOP Šumava přeje krásné Vánoce a veselý rok 2022

Rubriky
Aktuality

Výsledky projektu „Údržba a rozšíření stávajících matečných porostů pro region Šumavy a jejího podhůří“

Podtrženo sečteno, ještě sice není konec roku, ale přeci jen si můžeme trochu „zabilancovat“ v rámci realizace našeho projektu „Údržba a rozšíření stávajících matečných porostů pro region Šumavy a jejího podhůří“.

Rubriky
Aktuality

NaturVision – Přírodovědná vycházka do okolí Vimperka a za včelami

Komentovaná vycházka z Vimperka na Boubskou, při které navštívíme entomologicky zajímavou Velkou Homolku a památný Podlešákův jilm. Vycházka bude zakončena výkladem o významu chovu včel.

Rubriky
Aktuality

Vycházka po Naučné stezce Sudslavický okruh

Zveme Vás na přírodovědnou vycházku po druhé nejstarší naučné stezce v Jihočeském kraji. Navštívíme Sudslavickou lípu, jeskyni a seznámíme se s některými zajímavými a chráněnými druhy rostlin. Součástí vycházky bude představení hry Stezkou nestezkou za sudslavickým pokladem a dalších projektů ČSOP Šumava.

Rubriky
Aktuality

Dvě důležité informace pro návštěvníky Naučné stezky Sudslavický okruh