Rubriky
Tiskovky

Na Velké Homolce přibyly lavičky s informačními cedulemi, opravy se dočkal i vrcholový kříž

Vimperk; 2. října. 2015: Dnes se veřejnosti představily nové dřevěné prvky a opravený kříž na Velké Homolce ve Vimperku. ZO ČSOP Šumava uspěla s projektovým záměrem na zkrášlení dalšího zajímavého místa veřejnosti v rámci programu „NET4GAS Blíž přírodě“.

Velká Homolka je přírodovědně hodnotné místo, které je v péči ZO ČSOP Šumava. „Máme zde zpracované biologické průzkumy se zajímavými výsledky. Vyskytuje se zde okolo 180 druhů rostlin a několik desítek chráněných druhů živočichů, kde nejzajímavější je především hmyz – motýli modrásci. Již několik let v rámci Šumavského pozemkové spolku na zdejší lokalitě kosíme, necháme ji spásat ovcemi a vyřezáváme náletové dřeviny. Vše se děje ve spolupráci s vlastníky, některé pozemky máme pronajaté, některé byly dokonce v rámci celorepublikové veřejné sbírky Místo pro přírodu vykoupeny do vlastnictví ČSOP“, říká Jana Zrnová, hospodářka ZO ČSOP Šumava.

Na Homolce byly umístěny tři nové dřevěné lavičky, které mají na opěrácích připevněny infocedule o historii, současnosti a přírodovědném významu Homolky, a byly upraveny přístupové cesty. Pro menší návštěvníky je k dispozici dřevěné pexeso s živočichy a rostlinami. K lokalitě byl vydán také informační leták s mapkou, jak se po lokalitě pohybovat. Ten zájemci najdou u odpočinkových míst nebo si ho mohou stáhnout na webu www.blizprirode.cz.

Ve vrcholové části Homolky (751 m n. m) byl opraven kamenný kříž z roku 1899; byl očištěn od mechu a lišejníků a došlo k pozlacení korpusu. Veškeré práce, od výroby dřevěných prvků po opravu křížku zajišťovali místní řemeslníci, kteří předvedli svoji zručnost.

„Těší nás, že Velká Homolka je vedle Podlešákova jilmu, Sudslavického okruhu a Bohumilické aleje již čtvrtou lokalitou v přírodně cenné oblasti Pošumaví, kterou ČSOP zpřístupnil veřejnosti díky programu NET4GAS Blíž přírodě,“ řekla Zuzana Kučerová z NET4GAS.

net4gas_logo_colour_cmyk logo_csop

 

Čtyři lokality zpřístupněné v Jihočeském kraji:

Podlešákův jilm, Vimperk-Boubská / Prachatice, Jihočeský kraj

NS Sudslavický okruh, Vimperk / Prachatice, Jihočeský kraj

Bohumilická alej, Bohumilice / Prachatice, Jihočeský kraj

Velká Homolka, Vimperk/Prachatice, Jihočeský kraj

 

Bližší informace:

Jakub Hromas                          Lucie Matulová                                  Zuzana Kučerová

ZO ČSOP Šumava                   Kancelář ÚVR ČSOP                       NET4GAS, s.r.o.

T: 553 759 989                          T: 731 760 872                                   T: 739 537 273

E: jakub.hromas@csopsumava.cz   E: lucie.matulova@csop.cz         E:zuzana.kucerova@net4gas.cz

Fotogalerie z akce:

Rubriky
Tiskovky

Sudslavická naučná stezka se dočkala oprav

Vimperk; 14. září 2015: Naučná stezka Sudslavický okruh, druhá nejstarší stezka v Jihočeském kraji, se dočkala v letošním roce pravděpodobně největších oprav od své rekonstrukce v roce 2010 a loňské sanace skalního sesuvu.

„Na stezce jsme museli vyměnit staré dřevěné schody, přeložit část cesty, která byla stržená a postavit zde nové zábradlí. Napravovali jsme i činnost vandalů, kteří rozbili část zábradlí u jeskyně, zničili jednu informační tabuli a ukradnuli boxy na informační letáky“, říká Jana Zrnová, hospodářka organizace. „Všechny tyto prvky se podařilo nahradit novými, navíc jsme u Vanického mlýna nechali vyrobit a umístit novou část modřínových vantroků. Vantroky jsou dřevěné koryto, které původně vedlo vodu na tehdejší mlýnské kolo. Staré vantroky byly ztrouchnivělé a hrozilo jejich rozpadnutí. Voda jimi dnes už neteče, jsou zde však umístěny jako názornost, jak to fungovalo dříve.“

Finanční prostředky na opravy se podařilo sehnat z programu „Blíž přírodě“, který je realizován na základě spolupráce mezi ČSOP a společností NET4GAS.

 

Kontakt:

Ing. Jakub Hromas, DiS.

předseda ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz