Výsledky projektu „Údržba a rozšíření stávajících matečných porostů pro region Šumavy a jejího podhůří“

Podtrženo sečteno, ještě sice není konec roku, ale přeci jen si můžeme trochu „zabilancovat“ v rámci realizace našeho projektu „Údržba a rozšíření stávajících matečných porostů pro region Šumavy a jejího podhůří“.

Vycházka po Naučné stezce Sudslavický okruh

Zveme Vás na přírodovědnou vycházku po druhé nejstarší naučné stezce v Jihočeském kraji. Navštívíme Sudslavickou lípu, jeskyni a seznámíme se s některými zajímavými a chráněnými druhy rostlin. Součástí vycházky bude představení hry Stezkou nestezkou za sudslavickým pokladem a dalších projektů ČSOP Šumava.