Pečujeme o entomologicky hodnotné lokality na Šumavě

Měsíc září je optimálním časem pro provádění údržbových prací na přírodovědně hodnotných pozemcích jako jsou výslunné meze u Peckova na Vacovsku či svahové suché trávníky pod vrchem Vinice u Kašperských Hor.
Podobných míst není na Šumavě mnoho, a proto jsou často místem výskytu vzácnějších druhů živočichů, především motýlů z čeledi modráskovitých a vřetenuškovitých či rovnokřídlého hmyzu. Úplně nejcennější jsou ale na těchto lokalitách teplomilná společenstva hmyzu jako celek.
Na obou lokalitách provádíme ruční sekání spojené s odstraněním biomasy z pozemku. Při těchto zásazích je nutné zachovávat trsy mateřídoušek a mraveniště, na jejichž přítomnost jsou některé druhy motýlů vývojově vázány.
 
 
 
 

 

 pokosená část plochy s trsy mateřídoušek na lokalitě Vinice

 

 

samec kobylky hnědé (Decticus verrucivorus), lokalita Vinice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *