Uspěli jsme s projektem na rozvoj Šumavského pozemkového spolku

Naše organizace uspěla s projektem zaměřeným na rozvoj Šumavského pozemkového spolku, který jsme založili v loňském roce.

Cílem tohoto programu je zajišťování kontinuální a kvalitní péče o přírodovědně hodnotná místa na Vimpersku a v okolí. Toho dosahujeme prostřednictvím jednání s vlastníky pozemků o optimálním způsobu péče a také získáváním krátkodobých či dlouhodobých vztahů k těmto lokalitám.

Do Šumavského pozemkového spolku máme zařazeny např. tyto lokality, o které se staráme:

  • Památný Podlešákův jilm v Boubské
  • Entomologicky nejhodnotnější pozemky na vrchu Velká Homolka
  • Entomologicky hodnotnou mez u Peckova
  • Naučnou stezku Sudslavický okruh

V letošním roce jsme uspěli s projektem, který nám podpoří další jednání s vlastníky přírodovědně hodnotných pozemků a další fundraisingové aktivity.

Náš projekt byl podpořem v rámci Programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody.

 

Návštěva jedné z lokalit zařazených do Šumavského pozemkového spolku (foto J. Hromas)


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *