Rubriky
Aktuality

Fotogalerie

Fotogalerie

 
 
 
 

                                    Tato stránka se připravuje…

 

 

 

 

Rubriky
Aktuality

Naše činnost

Naše činnost

 

Praktická péče o významné přírodovědné lokality

Praktická péče o zvláště chráněná či jinak přírodovědně zajímavá území je stěžejní aktivitou naší organizace. Ta spočívá hlavně v kosení luk, pastvě ovcemi a dalších jiných opatření (např. vyřezávání nežádoucích dřevin, likvidaci invazních druhů, …).

Do praktické péče zařazujeme i aktivity vedoucí k dlouhodobějším závazkům vůči přírodním lokalitám, ke kterým se nám podaří získat delší užívací vztah a můžeme si je zařadit do Šumavského pozemkového spolku. Tak je tomu u památného Podlešákova jilmu v Boubské, v přírodní rezervaci Opolenec nebo na přírodovědně hodnotné Velké Homolce ve Vimperku.

 

 

Výsadby a údržba zeleně ve volné krajině

Péčí o zeleň, o velmi důležitou součást naší krajiny, se naše organizace věnuje od svého založení, a to prostřednictvím vysazování stromů a keřů, a jejich údržby.

Zeleň vysazujeme především v podzimních měsících podél cest, silnic i na mezích po dohodě s jejich vlastníky. Mimo výsadeb se věnujeme i ošetřování stromů, které realizujeme sami či jej zajišťujeme zkušenými odborníky.

 

 

 

Ochrana biodiverzity

ZO ČSOP Šumava se od svého vzniku zapojuje do výběrových řízení Českého svazu ochránců přírody s názvem Ochrana biodiverzity, které jsou zaměřeny na podpůrné činnosti pro zachování přírodovědně zajímavých druhů organismů či lokalit, podporují praktická opatření k jejich ochraně, mapování a průzkumy a podporují zvýšení informování veřejnosti o jejich významu.

V rámci tohoto programu se naše organizace věnuje především mapování orchidejí a invazních druhů rostlin na Vimpersku, dále péči o drobné dutinové pěvce v podobě vyvěšování a čištění budek a zabezpečování komunikací při jarní migraci obojživelníků.

 

 

Projektová a poradenská činnost v oblasti ochrany přírody

Jelikož máme zkušenosti s dotačními programy čerpající finance na krajinotvorná opatření, jsme schopni pomoci s přípravou projektové dokumentace či zajistit i následnou realizaci tohoto opatření. Sami totiž tyto dotační programy využíváme.

Mimo projektové poradenství jsme schopni poskytnout informace a rady z oblasti ochrany přírody a krajiny ve vztahu k regionu Vimperska (tedy i oblasti NP a CHKO Šumava), druhové ochrany rostlin a živočichů, životního prostředí, ekologického zemědělství či trvale udržitelného způsobu hospodaření.

 

 

Clean up the world

Clean up the World (Ukliďme svět!) je celosvětová kampaň zaměřená na zapojení veřejnosti do dění v oblasti životního prostředí a její hlavní náplní je úklid části svého okolí či přírodovědně zajímavého místa od odpadků. Její koordinaci v České republice zajišťuje Český svaz ochránců přírody.

ZO ČSOP Šumava se každoročně na Vimpersku zapojuje do této kampaně úklidem černých skládek či přírodovědně zajímavých míst od odpadků.

 

 

 

 

Vydávaní Zpravodaje ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje

Na přelomu roku 2008/2009 vydala naše organizace první číslo elektronického půlročníku s názvem Zpravodaj ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje.

Cílem vydávání Zpravodaje je zlepšení informovanosti nejen nás samotných, ale i veřejnosti o aktualitách v oblasti ochrany přírody a krajiny a šetrného turistického ruchu v Jihočeském kraji, zapojení veřejnosti do akcí a programů NNO a celkové posílení spolupráce subjektů z veřejného i neziskového sektoru.

Ve Zpravodaji se objevují především příspěvky ZO ČSOP, NNO, obecních úřadů a dalších organizací z oblasti ochrany přírody a turistického ruchu z Jihočeského kraje a jejich obsahem jsou zajímavosti z jejich činností právě ve vztahu k výše jmenovaným oblastem.

Do Zpravodaje může přispět v podstatě kdokoliv na emailovou adresu zpravodaj[zavináč]csopsumava.cz.
Všechna čísla včetně aktuálního simůžete přečíst v sekci Zpravodaj.


Rubriky
Aktuality

Poradna

Ekoporadna

Od začátku roku 2010 poskytuje naše organizace ekoporadenské služby, tedy bezúplatně zodpovídá otázky z oblasti životního prostředí.
Konkrétně to znamená, že se na nás můžete obracet s dotazy týkajícími se:
  • ochrany přírody a krajiny ve vztahu k regionu Vimperska (tedy i oblasti NP a CHKO Šumava),
  • druhové ochrany rostlin a živočichů (vč. problematiky invazních druhů)
  • životního prostředí
  • ekologického zemědělství či trvale udržitelného způsobu hospodaření
V těchto službách spolupracujeme i s odborníky ze Správy NP a CHKO Šumava, se kterými konzultujeme složitější dotazy týkající se této zájmové oblasti.

Navštívit nás můžete v ulici 1. máje 144 ve Vimperku. Otvírací hodiny pro veřejnost máme v tyto dny:

  • úterý 13:00  – 17:00
  • středa    08:00  – 12:00

V prostorech ekocentra a ekoporadny budeme i mimo otvírací dobu, avšak nepravidelně.

Ekoporadnu je možné využít také na emailové adrese poradna[zavináč]csopsumava.cz nebo na telefonním čísle 777 812 835 nebo nám můžete zaslat svůj dotaz prostřednictvím on-line formuláře uvedeného níže na této stránce.

 

Mimo poradenských služeb nabízíme veřejnosti prodej a distribuci materiálů týkajících se ochrany přírody a krajiny, životního prostředí či kulturních hodnot a tradic regionu – nabídka publikací k prodeji. Nabízet budeme i doplňkové výrobky sloužící k ochraně přírody – např. ptačí budky, krmítka.

 

Doplňkovou službou je i malá přírodovědně založená knihovna – knižní řád a knižní fond.

 

ZO ČSOP Šumava je členskou organizací krajské sítě environmentílních center Krasec.

 

Rubriky
Aktuality

Podporují nás

Podporují nás


 

 

transgaslogo

 

 

logo-lcr

 

 

 

 

Rubriky
Aktuality

Odkazy

Odkazy

 

Spřátelené weby

fotoskupina SPEKTRUM

HC Vimperk

Krasec o. s.

Majoránkae-shop zaměřený na BIO potraviny

Město Vimperk

Příroda-zahrada.cz

Správa NP a CHKO Šumava

 

 

Organizace z oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Blíž přírodě

Česká inspekce životního prostředí

Český svaz ochránců přírody

Ministerstvo životního prostředí ČR

Operační program Životní prostředí

Přátelé Šumavy

Sdružení mladých ochránců přírody

SEEV Pavučina

Spolek na ochranu šumavské přírody se sídlem ve Vimperku

Stanice pro handicapované živočichy ZOO Ohrada

Státní fond životního prostředí

STEP

Šumavská renesance o. s.

Záchranná stanice pro chráněné a handicapované živočichy v Kašperských horách

ZO ČSOP Vlašim

 

 

Ostatní

Agromont Vimperk spol. s r. o.

Jihočeský krajský úřad

Městské kulturní středisko Vimperk

Ministerstvo zemědělství ČR

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.

RWE Transgas Net

Rysovi na stopě

Spolek Zlatá stezka

Stránky o cestování a putování přírodou

Šumava – originální produkt


 

Rubriky
Aktuality

Kontakt

Kontakt

 

ZO ČSOP Šumava

Hraničářská 38

385 01

Vimperk

 

email: info[zavináč]csopsumava.cz       

tel: +420 777 812 835

 

 

Členové výboru

 

Jakub Hromas

předseda organizace

kontakt: +420 777 812 835

jakub.hromas[zavináč]csopsumava.cz

skype: jakub032

 

Jana Zrnová

hospodářka organizace

kontakt: jana.zrnova[zavináč]csopsumava.cz

 

Jiří Šejna

člen výboru