Naše činnost

Naše činnost

 

Praktická péče o významné přírodovědné lokality

Praktická péče o zvláště chráněná či jinak přírodovědně zajímavá území je stěžejní aktivitou naší organizace. Ta spočívá hlavně v kosení luk, pastvě ovcemi a dalších jiných opatření (např. vyřezávání nežádoucích dřevin, likvidaci invazních druhů, …).

Do praktické péče zařazujeme i aktivity vedoucí k dlouhodobějším závazkům vůči přírodním lokalitám, ke kterým se nám podaří získat delší užívací vztah a můžeme si je zařadit do Šumavského pozemkového spolku. Tak je tomu u památného Podlešákova jilmu v Boubské, v přírodní rezervaci Opolenec nebo na přírodovědně hodnotné Velké Homolce ve Vimperku.

 

 

Výsadby a údržba zeleně ve volné krajině

Péčí o zeleň, o velmi důležitou součást naší krajiny, se naše organizace věnuje od svého založení, a to prostřednictvím vysazování stromů a keřů, a jejich údržby.

Zeleň vysazujeme především v podzimních měsících podél cest, silnic i na mezích po dohodě s jejich vlastníky. Mimo výsadeb se věnujeme i ošetřování stromů, které realizujeme sami či jej zajišťujeme zkušenými odborníky.

 

 

 

Ochrana biodiverzity

ZO ČSOP Šumava se od svého vzniku zapojuje do výběrových řízení Českého svazu ochránců přírody s názvem Ochrana biodiverzity, které jsou zaměřeny na podpůrné činnosti pro zachování přírodovědně zajímavých druhů organismů či lokalit, podporují praktická opatření k jejich ochraně, mapování a průzkumy a podporují zvýšení informování veřejnosti o jejich významu.

V rámci tohoto programu se naše organizace věnuje především mapování orchidejí a invazních druhů rostlin na Vimpersku, dále péči o drobné dutinové pěvce v podobě vyvěšování a čištění budek a zabezpečování komunikací při jarní migraci obojživelníků.

 

 

Projektová a poradenská činnost v oblasti ochrany přírody

Jelikož máme zkušenosti s dotačními programy čerpající finance na krajinotvorná opatření, jsme schopni pomoci s přípravou projektové dokumentace či zajistit i následnou realizaci tohoto opatření. Sami totiž tyto dotační programy využíváme.

Mimo projektové poradenství jsme schopni poskytnout informace a rady z oblasti ochrany přírody a krajiny ve vztahu k regionu Vimperska (tedy i oblasti NP a CHKO Šumava), druhové ochrany rostlin a živočichů, životního prostředí, ekologického zemědělství či trvale udržitelného způsobu hospodaření.

 

 

Clean up the world

Clean up the World (Ukliďme svět!) je celosvětová kampaň zaměřená na zapojení veřejnosti do dění v oblasti životního prostředí a její hlavní náplní je úklid části svého okolí či přírodovědně zajímavého místa od odpadků. Její koordinaci v České republice zajišťuje Český svaz ochránců přírody.

ZO ČSOP Šumava se každoročně na Vimpersku zapojuje do této kampaně úklidem černých skládek či přírodovědně zajímavých míst od odpadků.

 

 

 

 

Vydávaní Zpravodaje ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje

Na přelomu roku 2008/2009 vydala naše organizace první číslo elektronického půlročníku s názvem Zpravodaj ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje.

Cílem vydávání Zpravodaje je zlepšení informovanosti nejen nás samotných, ale i veřejnosti o aktualitách v oblasti ochrany přírody a krajiny a šetrného turistického ruchu v Jihočeském kraji, zapojení veřejnosti do akcí a programů NNO a celkové posílení spolupráce subjektů z veřejného i neziskového sektoru.

Ve Zpravodaji se objevují především příspěvky ZO ČSOP, NNO, obecních úřadů a dalších organizací z oblasti ochrany přírody a turistického ruchu z Jihočeského kraje a jejich obsahem jsou zajímavosti z jejich činností právě ve vztahu k výše jmenovaným oblastem.

Do Zpravodaje může přispět v podstatě kdokoliv na emailovou adresu zpravodaj[zavináč]csopsumava.cz.
Všechna čísla včetně aktuálního simůžete přečíst v sekci Zpravodaj.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *