Blíží se jaro, čas nebezpečné cesty obojživelníků za rozmnožováním!

Období, kdy se prodlužují dny, pomalu se zvedá teplota a ptáci po ránu zpívají je neklamné znamení, že pomalu přichází jaro a s ním se probouzející příroda. Je to právě i čas, kdy za nočních teplot pohybujících se kolem 5 °C začínají obojživelníci (především ropuchy a skokani) migrovat z míst, kde zimovali do vodních nádrží a tůní, aby tak započali své rozmnožování.

Na některých místech Vimperska se tak stává, že za těchto nocí táhnou stovky až tisíce jedinců žab přes komunikace do jedné jediné vodní nádrže a dostávají se bohužel do kolize s projíždějícími automobily.

Dochází tak nejen k zbytečnému usmrcování zvláště chráněných živočichů, ale také k úbytku člověku prospěšných zvířat a navíc množství přejetých žab je i z hlediska bezpečnosti provozu velmi nebezpečné.

Členové ZO ČSOP Šumava (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava) se tak na základě dat a údajů, které se jim podařilo získat, rozhodli zabezpečit dvě nejvíce nebezpečné lokality na Vimpersku. Tou první je komunikace první třídy mezi Lčovicemi a Zlešicemi a druhým místem jsou 2 úseky komunikací kolem Šumavských Hoštic (silnice na Prachatice a silnice na Buk).

Vlastní zabezpečení komunikací se bude realizovat v podobě instalace mobilních zábran a to v okamžiku, kdy začnou první obojživelníci migrovat. Obecně to bude asi v polovině března, ale důležitý je především hlavně vývoj počasí. Mobilní zábrany budou z plastové fólie nebo stavební perlinky a budou nataženy v několikasetmetrových délkách. Každých 20 až 25 metrů budou do země instalovány sběrné nádoby, do kterých budou obojživelníci soustředěni. Následně je bude nutné min. 1x denně přemístit přes komunikaci. Transfery budou ukončeny v momentě, kdy živočichové přestanou zcela migrovat (koncem dubna).

Tato aktivita se bude konat za podpory obcí Lčovice a Šumavské Hoštice, tedy obcí, na jejichž území bude k záchraně těchto zvířat docházet. Důležité je také zmínit kladné vyjádření vlastníků pozemků, na nichž budou zábrany instalovány a souhlas subjektů zabývajících se údržbou komunikací.

Pokud by měl někdo zájem dozvědět se více, ať se na nás obrátí  (tel. č. 7777 812 835) nebo nás navštíví v Šumavském ekocentru a ekoporadně v ulici 1. máje 144 ve Vimperku. Máme otevřeno v úterý (08.00 – 13.00 a 14.30 – 17.00 hodin) a v pátek (08.00 – 12.00 hodin).

 

 

 

ropucha obecná – Bufo bufo

 

Samice ropuchy s přichyceným samečkem (foto archiv ČSOP Vlašim)

 

 

Přejetí jedinci ropuchy obecné (foto archiv ČSOP Vlašim)

 

 

Situace – Šumavské Hoštice (www.mapy.cz)

 

 

Situace – ortofoto – Šumavské Hoštice (www.mapy.cz)

 


Situace – Lčovice (www.mapy.cz)

 


Situace – ortofoto – Lčovice (www.mapy.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *