Tisková zpráva k probíhající migraci obojživelníků přes komunikace na Vimpersku

Minulý týden jsme vydali tiskovou zprávu k právě probíhající migraci obojživelníků přes některé komunikace na Vimpersku.

 

 

Tisková zpráva – Na Šumavě migrují přes komunikace obojživelníci

Jaro je nejen časem, kdy se příroda probouzí, vše rozkvétá, ptáci zpívají a vše se raduje z nového života, ale bohužel také časem, kdy na řadě míst končí pod koly projíždějících vozidel svůj život obojživelníci, kteří migrují do vodních ploch za rozmnožováním.

Je tomu tak bohužel i na některých místech na Šumavě a v Pošumaví. Úhynem obojživelníků pod koly aut dochází nejen k zbytečnému usmrcování zvláště chráněných živočichů, ale také k úbytku člověku prospěšných zvířat a navíc množství přejetých žab je i z hlediska bezpečnosti provozu nebezpečné.

 

 

Členové ZO ČSOP Šumava (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava) se na základě dat a údajů, které se jim podařilo získat, rozhodli zabezpečit dvě nejvíce nebezpečné lokality na Vimpersku. Tou první je komunikace první třídy mezi Lčovicemi a Zlešicemi a druhým místem jsou dva úseky kolem Šumavských Hoštic (silnice na Prachatice a silnice na Buk). Vlastnímu opatření předcházelo poměrně náročné vyřízení všech souhlasů a výjimek pro manipulaci se zvláště chráněnými druhy“, říká Jana Zrnová, členka ZO ČSOP Šumava.

 

 

 

„Vlastní zajištění komunikací se děje tak, že se podél nich instalují mobilních zábrany ze stavební perlinky. Každých 20 až 25 metrů jsou v zemi instalovány sběrné nádoby, do kterých obojživelníci, kteří nemohou projít přes zábranu, následně spadnou. Minimálně 1x denně dochází k vybírání těchto nádob a přemísťování obojživelníků přes komunikaci k vodní ploše“, sděluje Jana Zrnová a dále doplňuje „do dnešního dne bylo ve Lčovicích již zachráněno na dvě stovky jedinců ropuch, u Šumavských Hoštic jich máme evidovaných zatím méně. Vzhledem k vyšší nadmořské výšce a poměrně suchému počasí však ještě nenastal hlavní tah. Transfery pak budou ukončeny v momentě, kdy živočichové přestanou zcela migrovat.“

 

 

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *