Pastva

Při údržbě šumavských a pošumavských luk využíváme ovcí. Držíme malé stádo ovcí šumavského plemene neboli „šumavek“, což je původní české a velmi odolné plemeno vhodné na spásání v nepříznivých horských podmínkách. Ovce jsou středního tělesného rámce s vynikajícími pastevními schopnostmi, a to i na méně úživných porostech. Navíc je toto plemeno zahrnuto do světového genofondu ohrožených plemen hospodářských zvířat.

Naše ovečky ročně přepásají okolo 20 ha pastvin. Paseme hlavně Velkou Homolku ve Vimperku, která je cenná především z entomologického hlediska a pak enklávy v přírodní památce Pasecká slať v CHKO Šumava. Zde přepásáme vřesoviště, smilkoviště a druhově bohaté horské trávníky. Na jedné této enklávě udržujeme pastvou i populaci kriticky ohrožených hořečků mnohotvarých českých.

Chováme základní stádo okolo 50 bahnic s plemennými berany, mladé beránky prodáváme v jarním období, jehničky poté na podzim po ukončení pastvy.