Likvidace invazních druhů rostlin

Za invazní rostliny považujeme takové druhy, které nejsou na našem území původní a velmi rychle a agresivně se rozšiřují, přičemž vytlačují ze stanovišť rostliny domácí. Výsledkem této jejich strategie může být až rozvrácení celého stanoviště nebo ekosystému.
Naše organizace se těmito druhy zabývá již několik let a snažíme se je na řadě míst likvidovat. Bojujeme hlavně s bolševníkem velkolepým, lupinou mnoholistou, křídlatkami a netýkavkou žláznatou, a to na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Města Vimperk nebo rostou na území Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Některé z lokalit v Pošumaví jsou také ve vlastnický fyzických osob, kdy vlastníci dost často o rostlinách nevědí, a tak likvidace je spíše naší iniciativou.
Likvidaci těchto rostlin provádíme kosením (kosa, mačeta, křovinořez) nebo aplikací chemického herbicidního přípravku nebo jejich kombinací. Občas u lupiny mnoholisté, a to v nejcennějších místech národního parku Šumava, provádíme její ruční vytrhávání.