Šumavská regionální směs

Co jsou regionální směsi

Regionální směsi bylin jsou semínka našich původních druhů, sbíraná pouze z regionu Šumavy. Regionalitu osiva je důležité dodržovat, protože každý druh je, byť i ten hojně rozšířený, jedinečný a má svou genetickou variabilitu. Pokud bychom osivo, pocházející například z Moravy, vysévali na Šumavě, místní specifická genetická diverzita by pomalu vymizela. Nehledě na to, že i každý jedinec je adaptován na své domovské prostředí, a asi by se mu v šumavských podmínkách úplně nedařilo. Osevní směsi se nejčastěji používají na rychlé zatravnění, či na obohacování stávajících chudých lučních porostů. Téma regionálních osevních směsí není žádnou novinkou, v zahraničí je to běžná praxe a dokonce už i u nás se uplatňují víc a víc. Mimo průkopnické CHKO Bílé Karpaty, kde mají svou regionální směs už více jak 25 let, nabízí regionální směsi osiv i NP Krkonoše, CHKO Moravský Kras, ale třeba i Magistrát hl. města Prahy.

Využití Šumavské regionální směsi

Směs může být využita pro zatravnění polí ve volné krajině, ale i pro obohacení stávajících, druhově chudých luk. Současné travní porosty totiž pomalu ztrácí svou krásu a chybí v nich celá řada dříve běžných druhů, jako jsou například zvonky, chrpy, kopretiny, či chrastavce.  Pomocí šumavské regionální směsi můžeme vytvořit i bohatě kvetoucí porost např. v městském parku, podél chodníků, okolí velkých budov, ale i doma na zahradě. Podpoříme tak nejen opylovače, ale i pozitivní vztah k našim druhům bylin.

Jak získáváme osivo a kde

Osivo se prozatím sbírá ručně, na druhově bohatých zachovalých loukách, v době zralosti semen, tedy od června do října. Pro některé druhy byly založeny i matečné porosty.

Kde mohu vidět porost založený výsevem Šumavské regionální směsi

Šumavskou regionální směsí jsme již oseli několik lokalit. Veřejně přístupné jsou například plochy kolem informačního střediska NP Šumava ve Stožci a střediska ekologické výchovy NPŠ na Horské Kvildě. Tyto porosty mají sloužit nejen pro osvětu, ale i při výukových programech. Dále na tématu dosevů do stávajících druhově chudých luk běží jedna diplomová práce, v rámci níž jsme založili oseté plošky na 11 loukách na Vimpersku a Sušicku. Tyto plochy bude dlouhodobě sledovat, abychom mohli vyhodnotit úspěšnost uchycení druhů ze směsi.

Složení směsi

Druh Směs dle podmínek substrátu Cana za 1g osiva (Kč)
sušší střední vlhčí
Achilea milefolium x x   4
Anthyllis vulneraria x x   4
Astragalus glyciphylos x x   8
Betonica oficinalis     x 5
Briza media x x x 4
Campanula patula   x   25
Campanula persicifolia x x   25
Campanula rotundifolia x     25
Campanula trachelium x x   20
Centaurea jacea   x   8
Centaurea pseudophrigia     x 7
Centaurea scabiosa x     8
Daucus carota x x   5
Dianthus deltoides x x   8
Galium album   x x 5
Knautia arvensis   x   4
Latyrus pratensis   x x 8
Leucantheum ircutianum/vulgaris   x   4
Lotus corniculatus x x x 8
Lychnis flos cuculi   x x 8
Lychnis viscaria x     8
Malva moschata x x   7
Rhinantus minor x x x 4
Sanquisorba officinalis     x 4
Silene dioica   x x 7
Silene latifolia subsp.alba x x   7
Silene nutans x     7
Silene vulgaris x x   7
Thymus pulegioides x     15
Tragopogon pratensis   x   10

Kolik stojí Šumavská regionální směs

Cena směsi se odvíjí od počtu zařazených druhů a počty druhů ve směsi lze samozřejmě upravit dle lokálních podmínek osévané plochy a podle požadavků majitele pozemku. Pro „přírodě blahodárné“ spolky a organizace jsou ceny o 20% nižší.