Vytváříme regionální směs bylin pro Šumavu

Rozhodli jsme se, že se během několika následujících let pokusíme vytvořit regionální směs, která by se dala využívat u nás na Šumavě a jejím předhůří.

Chtěli bychom, aby splňovala podmínku regionality (semínka pochází odtud), původnosti (semínka druhů v ČR původních) a aby byla stanovištně vhodná (aby se semínkům na našich loukách dařilo). K tomu jak toho docílit vedou dvě cesty. Buďto budeme každý rok velmi intenzivně obcházet zachovalé, květnaté louky a v době odkvětu a zralosti semen, sbírat. Časově velmi náročné. Druhá cesta je o něco méně časově náročná (nebo si to alespoň myslíme a přejeme). Chceme založit matečné porosty pro vybrané druhy lučních druhů a budeme si je pěstovat a následně sbírat na jednom místě. Obě cesty lze samozřejmě kombinovat.

Správa NP Šumava nám vyšla vstříc a zdarma nám poskytla část pozemku v bývalé lesní školce, nyní záchranné stanici, Klášterec. Letos tedy začínáme!

7.5.2020 jsme pomocí rotavátoru upravili část pozemku pro založení matečnic, zatím jen malý kus, ale nějak se začít musí. Cílem je, aby se z neudržované louky stalo vlastně takové pole na kytky. Takže po rozsekání a částečném odstranění drnu se chystáme celé „políčko“ přikrýt (plachtou, nebo kartonem), tak aby nám znovu nezarostlo a bylo připravené pro první podzimní výsevy. V létě budeme sbírat semínka – my, brigádníci i dobrovolníci…komu se myšlenka líbí, nechť se k nám přidá.

červen 2020: začínají dozrávat první semínka kohoutků a silenek dvoudomých.

červenec 2020: sbíráme dál kohoutky a silenky, dozrávají kopretiny, začínají chrastavce…a všichni zběsile sečou, i plochy, které si člověk vytipuje ke sběru semen.

18.července – akce pro veřejnost na téma regionální osiva – botanická exkurze bývalým vojenským prostorem Radost, při které jsme sbírali semínka vybraných lučních druhů: kopretiny, zvonky, silenky, chrastavce, kohoutky, nic jiného zatím zralého tady u nás nahoře na Šumavě nebylo.

22.9. 2020 – seminář Ekologická obnova travních porostů (Praha) – načerpáváme informace z praxe, někde už totiž matečnice mají a fungují skvěle (ČSOP Bílé Karpaty, Magistrát města Prahy, firma Agrostis, …)

01.10. 2020 Finální úprava plochy pro výsev prvních semínek. Zrotavátorováno, uhrabáno, propleto, odkameněno.

05.10. 2020 ZASETO!

Vyseli jsem celkem 25 druhů lučních bylin, pěkně do řádku, jako brambory. Kousek upravené matečnice jsme nechali ještě volný, abychom na jaře vyzkoušeli ještě jarní výsev. Zjistíme, co bude našim rostlinkám více vyhovovat.

Kamila Vítovcová, koordinátorka projektu „Založení matečných porostů a sestavení regionálních směsí pro region Šumavy a jejího podhůří“

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *