V okolí pramenů řeky Vltavy jsme v minulých dnech zlikvidovali invazní a nepůvodní rostlinu Šumavy – lupinu mnoholistou.

Lupina je pro zdejší území nechtěný druh, který velmi rychle kolonizuje narušené porosty, bývalé skládky dřeva, intravilány obcí a místa, kde došlo k narušení drnu a obnažení půdy. Velmi často se šíří také podél cest a vodních toků. Lupina také váže svými kořeny do půdy velké množství živin (především dusíku). V důsledku toho způsobuje snížení druhové bohatosti. V místě výskytu lupiny pak spolu s ní roste jen ruderální vegetace – kopřivy, svízele, šťovíky.

Lupinu jsme likvidovali kosením kosami a srpy, abychom nerušili zdejší faunu (především vyskytujícího se tetřeva) nebo jsme ji vytrhávali.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *