Vertikutace

Vertikutace neboli provzdušňování je speciální činnost, kterou se ručně nebo strojově narušuje travní drn a dostává se z něj přebytečná stařina, listí a mech. Výsledkem této činnosti je narušený půdní povrch, kde následně lépe vzchází semenná banka.
V naší organizaci provádíme vertikutaci buď železnými hráběmi, speciálními vertikutačními hráběmi nebo strojově. Ročně takto ošetřujeme přibližně 2 ha luk, především s výskytem hořečku mnohotvarého českého, který toto narušování potřebuje pro svůj optimální vývoj. Provzdušňování realizujeme obvykle v jarních měsících.