Kosení

Kosení neboli sekání luk je naší tradiční činností, kterou provádíme zpravidla od května až do listopadu. Kosíme především lehkou ruční mechanizací (tj. křovinořezem nebo bubnovou sekačkou), výjimečně využíváme i kosu. Biomasu sušíme na seno, senážujeme, vozíme do kompostáren nebo výjimečně ukládáme na komposty.

Tímto způsobem se staráme ročně o cca 15 ha luk. Jedná se obvykle o louky, které se nacházejí v chráněných územích nebo jsou jinak přírodovědně cenné. Jsou to obvykle mokřadní a podmáčené louky nebo louky ve svazích či jinak nepřístupné pro větší zemědělskou techniku.

Některé z těchto lokalit máme zařazené v našem pozemkovém spolku (Šumavský pozemkový spolek) nebo je kosíme ve spolupráci s AOPK ČR, Krajským úřadem Jihočeského kraje nebo Správnou NP Šumava. V posledních letech to jsou např. louky v přírodní rezervaci Opolenec, v přírodní památce Jaroškov, na Velké Homolce, v přírodní památce Pasecká slať atd.