Tisková zpráva ČSOP: Při kácení alejí nejvíce chybují obce!

Český svaz ochránců přírody se znepokojením sleduje stále častější informace o chystaném masovém kácení alejí podél silnic. Správy silnic údajně chtějí pokácet tisíce zdravých stromů! Většinou však ke kácení chybí smysluplný důvod. Pokácené aleje nelze vyčítat jen silničářům, na vině jsou totiž především obce, které nerespektují zákon o ochraně přírody a krajiny! Důvodem kácení může být pouze nevyhovující zdravotní stav stromů nebo přímá překážka bránící dopravě! O každém kácení musí rozhodnout právě obecní úřady. To se však většinou neděje.

 
Masivní kácení vzrostlých zdravých stromů kolem silnic má údajně jediný důvod. Stromy jsou nebezpečné, protože stojí příliš blízko vozovky. Jak může být najednou nebezpečné něco, co stojí na místě desítky roků? Odpověď silničářů je jednoduchá – řidiči chtějí jezdit rychleji než dříve. Nebezpeční jsou tak bezohlední řidiči a ne zdravé stromy! Není skutečným důvodem kácení spíše snaha každoročně utratit státem přidělené finance? Proč silničáři nehledají alternativní řešení? Například instalace svodidel by na mnoha místech problém vyřešila ke spokojenosti řidičů i milovníků přírody a české krajiny.
 
Silničáři se však zcela správně řídí silničním zákonem. V praxi to znamená, že o svém záměru kácet informují patnáct dní dopředu obecní úřady, na jejichž správním území se stromy nacházejí, a pokud obec nezareaguje, mohou stromy legálně pokácet. Pokud obec včas zareaguje, může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat na základě posouzení skutečného zdravotního stavu stromů a tedy potenciální nebezpečnosti každého jednotlivého stromu. Pouze stromy skutečně nemocné a hrozící pádem na vozovku mohou být pokáceny. Jenže obce o této své pravomoci často ani nevědí nebo nemají kapacity kácení zamezit na základě posouzení zdravotního stavu stromů. Na oznámení silničářů proto nereagují. Když se pak nastartují pily, je již pozdě.
 
Požadujeme proto, aby všechny zúčastněné resorty a organizace přijaly společný výklad zákona, že kácení jakýchkoliv dřevin rostoucích mimo les podléhá vždy rozhodnutí orgánu ochrany přírody – obecnímu úřadu. Dále je nezbytné věnovat větší péči pravidelné a šetrné údržbě stromů rostoucích kolem silnic. Tyto práce by měly provádět pouze odborné firmy a proškolení zaměstnanci, aby nedocházelo k necitlivým zásahům, jako je například ořezání všech větví.
 
Aleje stromů podél silnic do naší krajiny patří! Často jde o staleté dědictví po našich předcích. To přece nemůžeme zatratit jen pro pár řidičů, kteří nejsou ochotní přizpůsobit svojí jízdu stavu komunikace.

 

V Praze, dne 27. 2. 2009

 

Petr N. Stýblo

Český svaz ochránců přírody 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *