S nastávajícím koncem roku se tradičně poohlížíme zpět a hodnotíme, co se během roku podařilo uskutečnit, co se tolik nepovedlo a také se plánuje, co bude v roce novém. Jak to tedy vypadalo v roce 2014 v organizaci Českého svazu ochránců přírody Šumava?

Jako dva největší úspěchy považujeme znovuotevření naučné stezky Sudslavický okruh, která byla přes rok uzavřena z důvodu skalního sesuvu. Po ročním shánění finančních prostředků a za pomoci Města Vimperk se ji podařilo opět zprůchodnit. Druhým úspěchem bylo provedení péče o celou lokalitu Velká Homolka ve Vimperku, kde se mimo pastvy ovcí, kosení a vyřezávání náletů povedlo pokračovat v přírodovědných průzkumech, stanovit plán péče a dokonce vykoupit první čtyři pozemky do vlastnictví ČSOP z celonárodní sbírky Místo pro přírodu.

Z dalších činností jsme se věnovali péči o přírodovědně hodnotné šumavské a pošumavské lokality. Provzdušňovali a kosili jsme v úhrnu přes 11 ha luk, naše ovečky pásly přes 12 ha pastvin. Pečovali jsme tak o louky v NP a CHKO Šumava, o chráněné lokality v rezervacích a památkách na území Jihočeského a Plzeňského kraje a i ve volné a jinak nechráněné krajině, jako např. právě na Velké Homolce. Úplně poprvé jsme také pokosili poměrně známou louku s chráněnými kosatci u Uhřic poblíž Vlachova Březí.

Mimo péče o louky a pastviny jsme se věnovali i činnostem na podporu vybraných skupin živočichů – především obojživelníků a ptáků. Na jaře jsme stavěli zábrany při jarní migraci žab přes komunikace. U Lčovic jsme zachránili šest set žab a u Šumavských Hoštic ještě o dvě stě více. V lesích pod Boubínem jsme instalovali nové budky pro malé dutinové pěvce (sýkory apod.) a zároveň kontrolovali a čistili již dříve vyvěšené budky.

Aktivity jsme vyvíjeli i v oblasti ekovýchovy a osvěty. Uspořádali jsme několik vycházek – na NS Sudslavický okruh, do arboreta ve Vimperku nebo exkurzi do Bošic do dílny na zpracování vlny. Součástí naší činnosti bylo i ekoporadenství, kdy jsme buď prostřednictvím naší poradny, nebo elektronicky řešili přes desítky odborných rad a dotazů.

Spolupracovali jsme také s vimperským Gymnáziem a Střední odbornou školou ekonomickou. Ke konci školního roku jsme pro jednotlivé třídy připravili přírodovědné exkurze po přírodních zajímavostech Vimperska.

Rok 2014 se tedy z našeho pohledu celkem vydařil. A co si přát do roku 2015? Hlavně zdraví, nějaké to štěstí, a aby byl ten nadcházející rok alespoň tak vydaření jako letošní.

Zprůchodněná stezka na NS Sudslavický okruh (foto J. Hromas)

Pastva šumavských ovcí na Velké Homolce u Vimperka (foto J. Hromas)

Kosení louky se vzácnými kosatci sibiřskými u Uhřic u Vlachova Březí (foto J. Jirásek)

Vertikutace travního drnu v NPP Pastviště u Fínů (foto J. Hromas)

Ropuchy u síťové zábrany bránící vstupu do vozovky (foto J. Zrnová)

 

 

Vycházka do vimperského arboreta (foto J. Zrnová)

Exkurze do dílny na zpracování vlny v Bošicích (Na vlně – Netradiční tkalcovna) (foto T. Jiřička)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *