Odstranění stařiny na mezi u Peckova

Koncem března byla členy a příznivci naší organizace odstraněna stařina z meze u osady Peckov u Vacova, kde byl dle údajů entomologa Libora Dvořáka historicky zjištěn výskyt kriticky ohroženého druhu motýla modráska černoskvrnného (Maculinea arion). Na mezi byla vysekána a vyhrabána stařina a bylo započato s opětovným přetvářením tohoto pozemku na krátkostébelnou lokalitu s výskytem rostlin, jako je mateřídouška či dobromysl. Na tyto druhy rostlin a na výskyt drobných mravenišť, které se na tomto pozemku také nachází, je tento druh motýla vývojově vázán.

Toto opatření proběhlo za přispění osvíceného souhlasu vlastníků a místního zemědělského družstva (Zemědělské obchodní držstvo Vacov), které pomohlo s odstraněním vyhrabané biomasy.

Doufejme tedy, že opatření bude přínosné pro návrat tohoto zajímavého druhu motýla naší přírody právě na nově obnoveném biotopu u Peckova.
 
 
výhrab stařiny

 
 
vyhrabaná stařina

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *