Ochránci přírody slaví úspěch – na Jaroškovských vápencích kvetou po pěti letech opět hořečky

Na loučkách v okolí starého lomu u osady Jaroškov nedaleko Stach po pěti letech opět vykvetly jedny z nejcennějších rostlin Šumavy a Pošumaví – hořečky. Konkrétně hořeček mnohotvarý český a hořeček nahořklý.

Hořečky byly v minulosti velmi hojným druhem občasných pastvin, krátkostébelných luk a narušovaných míst, jako jsou lesní lemy, okraje lomů či cest. Avšak v důsledku upuštění od hospodaření nebo jeho změnou, došlo k tomu, že v České republice se z běžných a hojných druhů staly druhy kriticky ohrožené a na pokraji vyhynutí. V Čechách tak je nyní jen několik desítek lokalit s jejich výskytem, nejvíce jich je právě v Pošumaví.

„O louku u Jaroškova jsme se začali starat v roce 2009 ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a s vlastníky zdejších pozemků. Do té doby se zde nehospodařilo vůbec a nebo velmi špatně, což bylo v rozporu s biologickými potřebami těchto rostlin“ sdělil Jakub Hromas, jednatel ZO ČSOP Šumava (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava).

„Péče o tuto loučku nebyla a stále není nijak jednoduchá. V brzkém jaře, když sleze sníh a trochu vyschne půda, je třeba důkladně vyhrabat zbytky stařiny a narušit tak půdu. To mají hořečky velmi rádi a potřebují pro svůj růst. Jelikož zde stále narůstá velké množství biomasy, provádíme další zásah v podobě seče na konci května. Poté už necháme louku svému osudu, aby se hořečky mohly vyvíjet a růst. Po jejich odkvětu, tj. na konci října, provádíme opět kosení celého pozemku. Loni jsme zde navíc odstranili i některé náletové dřeviny, které lokalitu zbytečně zastiňovaly.“ Doplnil dále Jakub Hromas.

Jiří Šejna, předseda ZO ČSOP Šumava, k tomu dále sděluje, „O tom, že zde hořečky nekvetly již několik let, jsme věděli na základě spolupráce s odborníky. To, že letos po pěti letech vykvetly, je důkazem toho, že se o lokalitu správně staráme a že naše práce není zbytečná.“

 

 

Evropsky významná  lokalita Jaroškov (foto J. Hromas)

 

Výhrab a odnos stařiny z lokality v roce 2009 (foto J. Hromas)

 

Kosení lokality v roce 2011 (foto J. Hromas)


Hořeček na Jaroškově (foto J. Hromas)


Odkvetlý hořeček (foto J. Hromas)


Na lokalitě nerostou jen chráněné hořečky – ohrožená tolije bahenní (foto J. Hromas)

 

Evropsky významná  lokalita Jaroškov (foto J. Hromas)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *