Pojďme se společně ohlédnout za uplynulým rokem a podívejme se, co se členům a příznivcům Českého svazu ochránců přírody ze šumavské základní organizace podařilo.

Naší hlavní činností byla péče o přírodovědně hodnotné lokality na Šumavě a přilehlém Pošumaví. V úhrnu jsme kosili přibližně 10 hektarů luk a naše ovčí stádo přepásalo dalších 17 hektarů lučních porostů.

Práce bylo stále dost, na jaře jsme začali výhrabem stařiny a narušováním travního drnu na lokalitách s výskytem hořečku mnohotvarého českého (tj. rostlinky, která je celosvětově ohrožena vyhynutím a na Šumavě se nalézají jedny z posledních lokalit tohoto druhu). Poté proběhla jarní seč na Opolenci, Jaroškově a na Velké Homolce. V letních měsících jsme se věnovali kosení Uhřické louky s výskytem krásných a chráněných kosatců sibiřských. Velkým soustem pro nás pak bylo kosení luk v přírodní rezervaci Radost nedaleko Vimperka. Předmětem péče na této lokalitě je komplex lučních společenstev s výskytem vzácných rostlinných druhů (např. orchidejí, ocúnů aj.).

Přes celou sezónu se pásli ovce šumavky na velmi cenných stepních trávnících a loukách na Velké Homolce. Druhá parta oveček pak trávila léto v údolí Vydřího potoka na Pasecké slati nedaleko Nových Hutí, kde měla na starost vypásat plochu s převzácným hořečkem, smilkové a rašelinné louky. Jejich pracovitost a houževnatost by mohla být vzorem pro mnohého z nás.

V podzimních měsících jsme se věnovali narušování travního drnu v chráněném území Pastviště u Fínů, kde se vyskytuje mimo jiné hořeček mnohotvarý český a orchidej švihlík krutiklas, ta se v rámci ČR vyskytuje pouze na dvou lokalitách (historický výskyt byl znám i z blízkosti Vimperka).

Po odkvětu hořečků jsme se věnovali podzimnímu kosení Opolence, Jaroškova a plochy na Pasecké slati.

Mezi tím vším jsme se ještě stihli věnovat likvidaci invazních rostlin, které představují vážné riziko pro naši původní květenu. Stěžejními druhy byli bolševník velkolepý na Boubské a u kasáren U Sloupů a netýkavka žláznatá s křídlatkou na řece Volyňce ve Vimperku.

Aktivní jsme byli i v oblasti osvěty. Uspořádali jsme několik komentovaných vycházek a exkurzí, cestovatelskou přednášku a vydali průvodce vimperským arboretem.

Mnozí obyvatelé a návštěvníci Vimperka si jistě již všimli obnovených cest na Velké Homolce, kde byly umístěny i tři lavičky s doprovodnými texty k lokalitě. Pro pobavení i poučení jsme zde umístili i dřevěné pexeso. Nepřehlédnutelným se stal i opravený vrcholový kříž, který s nově pozlacenou sochou Krista září již z dáli.

To by asi pro nastínění činnosti v roce 2015 stačilo. Stihlo se toho nemálo, ale nutno přiznat, že kdybychom toho pro ochranu přírody stihli vykonat více, bylo by to jedině dobře. Do nového roku přejeme mnoho úspěchů a krásných zážitků v okouzlující šumavské přírodě!

Aleš Vondrka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *