Tisková zpráva – Ochránci přírody likvidují na Šumavě invazní druhy rostlin

Jarní čas pomalu končí, nastává čas léta a v terénu mají ochránci přírody plné ruce práce s údržbou a kosením cenných a chráněných lokalit. Najdou se ovšem i místa, která nejsou příliš přírodovědně hodnotná, ba naopak. Jsou zasažena expanzí nepůvodních agresivních druhů rostlin. Jedná se o rostliny, které svým mohutným vzrůstem a schopností měnit půdní podmínky vytlačují rostliny původní a nekontrolovaně se šíří. Tak je tomu i na některých místech v Pošumaví a na Šumavě, a to i na území chráněné krajinné oblasti a národního parku.

 

ZO ČSOP Šumava (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody) na vybraných místech zajišťuje mapování a především likvidaci invazních druhů rostlin, především pak bolševníku velkolepého a lupiny mnoholisté, lidově známé jako vlčí bob. Na území NP a CHKO Šumava jsou tyto práce prováděny ve spolupráci s pracovníky Správy NP a CHKO Šumava.

 

Jak uvádí Jiří Šejna, předseda ZO ČSOP Šumava, „v národním parku likvidujeme dvě plochy s lupinou mnoholistou, a to u osady Dobrá na Stožecku a u Prášil v místě zvaném Vysoké lávky.“

 

Kamila Lencová, pracovnice Správy NP a CHKO Šumava k tomu dodává, „jde o dvě plochy o výměře cca 3 ha, které jsou  invazí lupiny mnoholisté silně zasaženy. Na každé ploše se 1/3 kosí, na 1/3 je aplikován herbicid a 1/3 slouží jako kontrolní plocha. Výsledky tohoto výzkumu mohou naznačit, který způsob likvidace je nejvhodnější pro použití i na ostatních místech zasažených lupinou. Výzkum vlivu různého managementu na populaci lupiny mnoholisté probíhá od letošního roku a výsledky budou patrné až za několik let.“

 

Obdobná je situace u druhé, mnohem nebezpečnější rostliny, a to u bolševníku velkolepého. Tu likvidují členové ZO ČSOP Šumava nejen na území chráněné krajinné oblasti, ale i na dalších místech navazujících na CHKO, především pak v okolí Vimperka.

 

„Bolševník je agresivní a člověku nebezpečný rostlinný druh. Ochránci přírody z řad ČSOP Šumava ho likvidují pokosením celých rostlin a aplikací herbicidu do usekaných lodyh.“ sdělil David Půbal, další zástupce Správy NP a CHKO Šumava a dále uvedl, „nejdůležitější je pravidelný a setrvalý přístup k likvidaci těchto rostlin, neboť jejich potlačení není otázkou pouze jednoho roku. Bolševníky mají mohutný kořenový systém a velkou zásobu semen v půdě, a proto není jejich likvidace vůbec jednoduchá.“

 

Členové ZO ČSOP Šumava nezajišťují pouze vlastní likvidaci těchto rostlin, ale jsou též připraveni odborně poradit v oblastech týkajících se invazních druhů rostlin, a to prostřednictvím své Ekoporadny. Tu je možné využít na emailu poradna@csopsumava.cz, na tel. č. 777 812 835 nebo prostřednictvím interaktivního formuláře na www.csopsumava.cz.

 

postrik

Postřik rostlin lupiny mnoholisté (foto J. Hromas)

lupina

Lupina mnoholistá (foto J. Hromas)

sekani

Likvidace bolševníku velkolepého (foto J. Hromas)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *