Provedli jsme likvidaci nežádoucí lupiny mnoholisté v okolí Pramenů Vltavy

Naše organizace v minulých dnech provedla v nejnavštěvovanějších místech Šumavy, v okolí Pramenů Vltavy, zásah proti lupině mnoholisté, označované za invazní rostlinný druh.

Lupina mnoholistá je nevítaná rostlina, která ve volné přírodě, na místech kde roste, pozměňuje své okolí, a to v důsledku obohacování půdy o živiny, kterými je dusík a fosfor. V její blízkosti, pak v případě jejího přemnožení, rostou jen druhy jako je kopřiva či svízel přítula. Podobně tomu bylo i podél cest mezi Prameny Vltavy a Černou horou.

Na tomto úseku došlo po dohodě a ve spolupráci se Správou NP Šumava k likvidaci vzrostlých, většinou již kvetoucích rostlin pokosením a nebo vytrhnutím, a to mladých, teprve vyvíjejících se rostlin.

Lokalitu budeme i nadále monitorovat a v momentě dalšího kvetení bude zásah zopakován.

 

 

 

 

 

Foto: Tomáš Jiřička

 

 

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *