Naučná stezka Sudslavický okruh je opět průchozí

V červnu loňského roku došlo po delším deštivém období na naučné stezce Sudslavický okruh k sesuvu skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně. Zával zároveň zablokoval turistický chodník, a proto byla z bezpečnostních důvodů celá stezka uzavřena. Kameny a suť totiž nešly nikterak obejít a hrozilo nebezpečí úrazu jednak při překonávání závalu, tak i při dalším možném pádu volné zeminy a kamení.

Odbor životního prostředí MěÚ Vimperk následně nechal vypracovat projektovou dokumentaci řešící sanaci svahu. Na jejím základě se podařilo letos sehnat finanční prostředky na odstranění závalu a zprůchodnění stezky.

Terénní práce proběhly v první polovině září tohoto roku. Ze závalu byly odstraněny popadané dřeviny, došlo k odstřelu doposud nestabilních bloků a celkově byly vyčištěny skalní lavice od napadané suti. Zároveň došlo k opětovnému zprůchodnění turistického chodníku. Stezka je tak opět volná a plně průchozí. Navíc u tohoto závalu přibude i nová informační tabule s popisem vápencových skalních výchozů, procesu eroze a toho, co se na tomto místě stalo a jak se sesuv sanoval.

Finanční prostředky na odstranění závalu poskytla společnost NET4GAS, generální partner ČSOP, která již v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2010 stezku financovala, a Město Vimperk.

 

Sesuv před sanací (foto J. Hromas)

 

Sesuv po sanaci (foto J. Hromas)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *