Podlešákův jilm v Boubské

Statný strom rostoucí na mezi za malou pošumavskou osadou Boubská, u něj cedule a lavička lákající k posezení a pokochání se výhledy na šumavské kopce. To je Podlešákův jilm v Boubské, chlouba místních obyvatel a naší organizace.

„Podlešák“, jak stromu místní říkají, je okolo sta let starý jilm horský (Ulmus glabra), který za Boubskou rostl v zápoji s ostatními dřevinami bez velkého povšimnutí ostatních. Jen pár lidí o něm vědělo, že tam jakýsi velký strom stojí.

Po vzniku ZO ČSOP Šumava v roce 2008 na tento strom upozornil její tehdejší předseda Jiří Šejna s tím, že by bylo vhodné zjistit dostupná data, zda by si strom nezasloužil lepší a odpovídající ochranu.

Po prostudování Ústředního seznamu ochrany přírody a po jednání s pracovníky AOPK ČR a Městského úřadu ve Vimperku vyšlo najevo, že se jedná o druhý největší jilm horský v okrese Prachatice a jeden z největších jilmů v Jihočeském kraji.

Nastalo jednání s majitelem, které nakonec dopadlo ve prospěch ochrany přírody, majitel dokonce souhlasil i s pronájmem pozemku s tímto stromem naší organizaci, pokud se o něj bude patřičně starat. A tak, dne 8. prosince 2008 byl jilm vyhlášen za památný strom a byl pojmenován po člověku, jenž ho údajně zasadil.

U nového památného stromu Vimperska tak začala tehdy hromada práce. Bylo potřeba uklidit nepořádek a odpadky, které se za uplynulá desetiletí nahromadily na mezi, což byl smutný výsledek hospodaření tamního zemědělského družstva, následovalo vyřízení povolení na pokácení dvou konkurenčních javorů klenů, které vrůstaly jilmu do koruny a pak jejich pokácení. Jednalo se o mladé stromy, které jilmu odebíraly světlo, živiny, vrůstaly mu do koruny a tak hrozilo, že „Podlešák“ bude mít asymetrickou korunu.

Také bylo nutné jilm artboristicky ošetřit, na což se podařilo sehnat prostředky z Programu péče o krajinu MŽP. V srpnu 2009 tak byly ze stromu odstraněny suché, poškozené a nevhodně se vyvíjející větve, strom byl prohlédnut a byla zajištěna průjezdná výška pro zemědělskou techniku, která jezdí po cestě vedoucí pod ním.

A ještě jeden prvek u dominanty za Boubskou chyběl. Infotabule a lavička pro výhledy do okolní krajiny – na téměř tisícimetrový kopec Mářský vrch a za ním vrch Věnec. A tak naše organizace využila možnosti podat žádost o grant do programu ČSOP „Blíž přírodě“, a to na pořízení lavičky a infotabule.

Žádost o podporu vyšla a u památného stromu se objevila dřevěná tabule s textem o tomto jilmu, o dalších jilmech v naší krajině a informace o tom, proč má význam naše jilmy chránit. Tabuli doplnila masivní akátová lavička umístěná pod korunu stromu.

Tyto dřevěné prvky byly veřejnosti představeny jako vůbec první lokalita v jižních Čechách podpořená v rámci kampaně „Blíž přírodě“. Vimpersko tak začalo mít další krásný turistický cíl.

V současné době k Podlešákovu jilmu v Boubské nachází cestu stále více lidí, především turistů a návštěvníků Šumavy a její přírody. Dokazuje to nejen potkávání lidí s batůžkem u samotného stromu, ale i ohlasy místních obyvatel.

Doufejme, že jilmu všechny tyto nemalé snahy prospěly a do krajiny bude hledět z meze za Boubskou minimálně dalších sto let. V roce 2019 se po deseti letech dočkal dalšího arboristického ošetření.

A kde jilm najdete? Z Vimperka se vydejte od železniční stanice po žluté turistické značce. V Boubské se dejte na návsi u autobusové zastávky doleva, projděte cestou přes zemědělské družstvo a po 200 metrech jsme u jilmu.

GPS: N 49°4.14402′, E 13°47.60598′