Kosatcová louka u Uhřic

Tento přírodovědně zajímavý asi 0,4 ha velký pozemek leží v katastru osady Uhřice u Vlachova Březí. Jedná se o jihozápadně orientovaný pozemek o nadmořské výšce v rozmezí 670 – 690 metrů nad mořem, který je tvořený loukou a lemem křovin. Louka je částečně podmáčená. Okolní pozemky jsou využívány jako kosené a pasené louky.

Lokalita byla asi 20 let bez jakékoliv péče a údržby a usuzujeme, že se jednalo o střídavě vlhkou bezkolencovou až vlhkou pcháčovou louku, na níž jsou z minulosti evidovány druhy jako je prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), vemeníky dvoulisté (Platanthera bifolia), v lemech pak lilie zlatohlavé (Lilium martagon). V současné době se na lokalitě z významnějších rostlin nachází kosatec sibiřský (Iris sibirica) – silně ohrožený druh, v roce 2018 nalezený suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a v roce 2019 opět i prstnatec májový o počtu 3 jedinců.

V důsledku absence hospodaření se na lokalitě šířily druhy jako kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), maliníky (Rubus sp.) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). Lokalita těmito druhy postupně zarůstala, docházelo k hromadění biomasy a postupné změně na bezvýznamnou louku s vysokostébelnou až ruderální vegetací. Zásahy na lokalitě provádíme od roku 2014, kdy byla louka poprvé dobrovolnicky pokosena (na přelomu července a srpna). Louku nadále kosíme pravidelně na přelomu července a srpna, s tím že jsou ponechávány trsy kosatců za účelem dozrání semen a dalšího množení.

A kde louku najdete? Lokalita leží při komunikaci Radhostice – Vlachovo Březí u odbočky na Uhřice.

GPS: N 49°4.79460′, E 13°54.65603′