Co je to pozemkový spolek?

O pozemkových spolcích jistě většina z Vás již slyšela. Jedná se o sdružení lidí, jimž není lhostejný stav dnešní krajiny a chtějí přiložit ruku k dílu a zasloužit se tak třeba i o to, že naši potomci budou moci na lukách potkávat ohrožené orchideje či převzácné druhy motýlů, že se budou moci schladit v horkém letním dni ve stínu staré aleje a naslouchat zpěvu ptactva nebo třeba usednout u prastaré kapličky a rozhlédnout se do kraje. Doufáme, že i oni uvidí malebnou krajinu plnou života, že budou moci naslouchat večernímu koncertu cvrčků a kobylek ve stráni, budou moci obdivovat majestátný let orlů mořských či akrobatické kejkle ostřížů, že si v duchu řeknou, že naše pokolení jim předalo krajinu alespoň trochu vhodnou k životu…

Pozemkové spolky jsou zkrátka skupiny lidí, kteří chtějí dlouhodobě pečovat o přírodovědně cenné lokality a přispět tak k záchraně ohrožených druhů či výjimečných biotopů, které jsou lidskými aktivitami ohroženy. Dlouhodobá péče je zajišťována úzkou spoluprácí s majiteli pozemků, od nichž jsou lokality pronajímany nebo dokonce i vykupovány.

Možná mnohý z Vás ani netuší, že právě takovýto Pozemkový spolek existuje i při ZO ČSOP Šumava ve Vimperku, pojďme si tedy říci o které lokality se staráme a proč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *