Pozemkový spolek

Co je to pozemkový spolek

O pozemkových spolcích jistě většina z Vás již slyšela. Jedná se o sdružení lidí, jimž není lhostejný stav dnešní krajiny a chtějí přiložit ruku k dílu a zasloužit se tak třeba i o to, že naši potomci budou moci na lukách potkávat ohrožené orchideje či převzácné druhy motýlů, že se budou moci schladit v horkém letním dni ve stínu staré aleje a naslouchat zpěvu ptactva nebo třeba usednout u prastaré kapličky a rozhlédnout se do kraje. Doufáme, že i oni uvidí malebnou krajinu plnou života, že budou moci naslouchat večernímu koncertu cvrčků a kobylek ve stráni, budou moci obdivovat majestátný let orlů mořských či akrobatické kejkle ostřížů, že si v duchu řeknou, že naše pokolení jim předalo krajinu alespoň trochu vhodnou k životu…

Pozemkové spolky jsou zkrátka skupiny lidí, kteří chtějí dlouhodobě pečovat o přírodovědně cenné lokality a přispět tak k záchraně ohrožených druhů či výjimečných biotopů, které jsou lidskými aktivitami ohroženy. Dlouhodobá péče je zajišťována úzkou spoluprácí s majiteli pozemků, od nichž jsou lokality pronajímany nebo dokonce i vykupovány.

Možná mnohý z Vás ani netuší, že právě takovýto Pozemkový spolek existuje i při ZO ČSOP Šumava ve Vimperku, pojďme si tedy říci o které lokality se staráme a proč.

Lokality pozemkového spolku Šumava

LokalitaCharakteristikaMísto
Hořečková louka HamižnáLoučka v ochranném pásmu PR Hamižná. Výskyt kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého.CHKO Šumava, Hartmanice
ChválovnaJedná se o vlhkou pcháčovou louku, která postupně zarůstala do roku 2019 náletovými dřevinami a maliníkem. Vyskytují se zde chráněné druhy rostlin – prstnatec májový, dřípatka horská, bradáček vejčitý a další zajímavé rostlinné druhy – lýkovec jedovatý, prvosenka vyšší, aj. V roce 2020 došlo k výkupu dalších dvou pozemků v západní části lokality. Tyto pozemky jsou spíše mezofilního charakteru, do roku 2020 bez údržby.Lokalita se nachází u silnice mezi Vimperkem a Šumavskou Hošticí.
JaroškovEVL Jaroškovseverní okraj lomu u osady Jaroškov
Kosatcová louka u Uhřicmokřadní louka s výskytem chráněných druhů rostlin – kosatec sibiřský, prstnatec májovýk. ú. Uhřice u Vlachova Březí
Mez u Peckovaxerotermní mez západně od Peckova, biotop modráska černočárnéhozápadně od osady Peckov
Mokřadní louka v Chalupské slatiRašelinné a vlhké louky sv. Calthion a sv. Molinion s chráněnými druhy – prstnatec májový, atp.I. zóna NP Šumava
Na LázíchNa pozemku probíhá sukcesní proces především listnatými dřevinami, na malé části je dochováno sekundární bezlesí. Plocha je biotopem především silně ohroženého jeřábka lesního, dále drobného dutinového ptactva, doložen je také výskyt zmije obecné, užovky obojkové, obojživelníků a řady hmyzích druhů vázaných na tlející a ztrouchnivělé dřevo.Obec Bošice, okres Prachatice
OpolenecPR a EVL nacházející se na vápencovém podloží, typické jsou vápencové skalní výchozy. Historická těžba vápence. Významná především chráněnými rostlinnými druhy – hořeček mnohotvarý český, vstavačovité aj.Osada Sudslavice, obec Vimperk, okres Prachatice
Ouředníků loukaPodmáčená louka, v lemech kruštík širolistý; likvidace bolševníku velkolepéhoLouka mezi Výškovice a Bořanovicemi, poblíž PR Opolenec
Pasecká slaťpřírodní památka, rašelinná a nelesní společenstva s výskytem chráněných rostlin a živočichůk.ú. Nové Hutě, obec Nové Hutě
Radostpřírodní rezervace, část sukcesní plochy, část komplex zachovalých lučních společenstev s převahou vlhkých, střídavě vlhkých, rašelinných, smilkových a mezofilních lukk.ú. Vimperk, k. ú. Lipka u Vimperka, k. ú. Klášterec u Vimperka, obec Vimperk
Velká Homolka

entomologicky a krajinářsky hodnotné územíVimperk
Podlešákův jilm v Boubské

památný strom a jeho okolík.ú. Boubská
přehled lokalit Pozemkové spolku Šumava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *