Oživené stezky

Od letošního jara se podílíme na projektu „Oživené stezky“, společně s dalšími členskými organizacemi Krajské sítě environmentálních center Krasec.  V osmi chráněných územích s naučnými stezkami v Jihočeském kraji vznikly poznávací hry pro návštěvníky. Na trase každé stezky je připraveno několik stanovišť s úkoly, které vedou k přímému pozorování přírody v kombinaci s využitím informačních panelů.  Na každém stanovišti můžete získat indicii do tajenky, která vás dovede k cílovému místu s návštěvní knížkou a „pokladem“ v podobě drobných upomínkových předmětů s motivem lokality.

ZO ČSOP Šumava  připravila hru na trase naučné stezky Sudslavický okruh (Stezkou nestezkou za Sudslavickým pokladem). Ekocentrum Cassiopeia připravilo hry na trasách 5 naučných stezek: NS Po hrázích Vrbenských rybníků, NS Třísov – Dívčí kámen – Holubov, NS Vyšenské kopce, NS Terčino údolí a NS Veselské pískovny. Český nadační fond pro vydru  připravil hru pro naučnou Stezku zdraví Třeboň – Hrádeček. Ekocentrum Podskalí při DDM Strakonice připravilo hru na trase naučné stezky Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně.

Při tvorbě her spolupracujeme se správci chráněných území.

Návod k naší hře „Stezkou nestezkou za Sudslavikým pokladem“ naleznete zde

Návody k ostatním hrám najdete na webu KRASCE.

Projekt „Oživené stezky“ je financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Projekt je podporován Jihočeským krajem.

www.sfzp.cz                                 www.mzp.cz                              www.kraj-jihocesky.cz