Naučná stezka Sudslavický okruh

Naučná stezka Sudslavický okruh se nachází severně od města Vimperk asi 5 kilometrů po proudu říčky Volyňky. Na jejím pravém břehu se rozprostírá menší chráněné území, přírodní rezervace Opolenec, a právě jím asi ze dvou třetin tato stezka prochází.

Ohlédnutí do historie

Sudslavický okruh byl budován v letech 1974 až 1977. Bylo to především pod vedením prachatických ochránců přírody Bohuslava Nauše a Aleše Záveského. Ti zde trávili se svými mladými ochránci přírody stovky hodin dobrovolné práce o několika letních prázdninách.

Stezka ve své dřívější podobě nabízela svým návštěvníkům mimo dvou úvodních cedulí dalších 26 zastavení zaměřených na obecnou ochranu přírody a přírodní a historické zajímavosti Opolence. Stezku zpříjemňovala také dvě interaktivní zastavení – odhad výšek a vzdáleností, její součástí byla i 300 metrů dlouhá odbočka vedoucí k lesnímu prameni. Aby se turisté dozvěděli více o těchto zastaveních, byl jim vydán v srpnu 1977 tištěný průvodce o rozsahu 41 stránek a nákladu 2 000 ks. Byly v něm publikovány mimo nejzajímavějších informací (o Sudslavické jeskyni, bývalé vápence či Sudslavické lípě), také údaje z praktické ochrany přírody – například jak správně pečovat o ptactvo, jak se ohleduplně chovat v přírodní rezervaci Opolenec a mnoho dalších botanických či dendrologických dat a údajů.

Před 34 lety tak zde vznikla druhá nejstarší naučná stezka v Jihočeském kraji (vedle již existující Medvědí stezky na Volarsku).

 

Rekonstrukce v roce 2010

Během dlouhých 34 let existence stezky se však projevil na jejím vybavení neúprosný běh času, a i přes základní údržbu několika organizací jednotlivá zastavení a dřevěné prvky zestárly, staly se nefunkční a pro turisty už málo lákavé a zajímavé. To se projevilo i na klesající návštěvnosti stezky. Rekonstrukce se proto stala nezbytnou.

ZO ČSOP Šumava měla rekonstrukci stezky jako prioritní aktivitu již od svého založení v roce 2008. Finanční prostředky byly sháněny členy organizace neúspěšně přes 2 roky. Ty se podařilo získat až v roce 2010 z programu „Blíž přírodě“. Z tohoto programu jsou podporovány rekonstrukce a zpřístupňování přírodovědně zajímavých lokalit po celé České republice a již v roce 2008 se podařilo umístit infotabuli a akátovou lavičku k památnému Podlešákovu jilmu v nedaleké Boubské. Obě lokality byly v rámci tohoto programu zrekonstruovány jako vůbec první v celém Jihočeském kraji.

Rekonstrukce stezky tak probíhala přes celé léto a podzim roku 2010, a to nejen za přispění členů ZO ČSOP Šumava a Spolku na ochranu šumavské přírody, ale také díky nadšení dobrovolníků z řad místních obyvatel a usedlíků, především mlynáře Vanického. Ruku k dílu přiložili často i zástupci Správy NP a CHKO Šumava. Slavnostně pak byla stezka znovuotevřena 5. listopadu 2010.

V rámci kompletní rekonstrukce bylo po celé délce stezky umístěno 15 nových infotabulí, které asi ze 2/3 navazovaly na stará zastavení, některá však byla umístěna nově, aby se optimálně rozmístila po celé délce stezky a návštěvník tak měl možnost se neustále něco nového dozvídat.

Vedle těchto zastavení byly instalovány také dvě úvodní tabule na nástupní místa okruhu, tedy k mlýnu Vanických a na nádraží v Bohumilicích v Čechách. Na těchto tabulích jsou uvedeny základní informace o naučné stezce, o přírodní rezervaci Opolenec a je na nich zobrazena pro orientaci turistů i mapa s jednotlivými zastaveními.

Stezku bohatě doplnil také dřevěný mobiliář, jímž jsou odpočinková posezení u Sudslavické lípy, Sudslavické jeskyně, ve vrcholové části stezky, dále pak lavičky, přelezy pastvin a stojan na vrcholovou knihu pro zápis návštěvníků. Pro lepší orientaci byla stezka nově vybavena rozcestníky a byla vyznačena Klubem českých turistů.

Veškeré dřevěné prvky na stezce pochází z výroby místního truhláře a tesaře, čímž byla naplněna také vazba výroby dřevěných prvků na pošumavský region.

Součástí projektu bylo také vydání informačního letáčku o této naučné stezce a o přírodní rezervaci Opolenec, který je distribuován po informačních a turistických centrech v celém regionu.

Leták je ke stažení zde.