Jako každou zimu a předjaří, tak i letos na Velké Homolce kácíme náletové dřeviny – především topoly osiky a některé borovice lesní.

Pro kácení vybíráme dřeviny, které se vlivem dlouhodobé absence péče o lokalitu rozšířily na přírodovědně cenné plochy s výskytem zemních mravenišť a porostů mateřídoušek, tedy nejdůležitějších prvků pro vývoj chráněných druhů motýlů, kteří se na Velké Homolce vyskytují. Ve střední části lokality proto letos kácíme především nálety topolů osik, v nejspodnější části zase borovice lesní, které se zde postupně zapojují do kompaktního porostu a opadem znehodnocují půdní povrch. Jejich odstraněním tak uvolníme místo pro ostatní dřeviny jako jsou mladé duby a keře šípků a hlohů, tedy dřevin, které jsou pro lokalitu cennější. Všechny práce provádíme s ohledem na zpracované plány péče o tuto lokalitu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *