Malé ohlédnutí za loňským rokem u ČSOP Šumava

Sice už máme nějaký ten den nový rok, ale i tak bych se ještě rád vrátil k tomu nedávno skončenému a v krátkosti zavzpomínal na to, čemu jsme se v organizaci ČSOP Šumava věnovali a co se nám podařilo.

Hlavní náplní naší činnosti jsou ochranářské zásahy na lokalitách, které máme zařazené do pozemkového spolku, a tudíž o ně pečujeme dlouhodobě. Vezmeme-li to od začátku roku, tak jsme prováděli vyřezávky vybraných náletových dřevin v rezervaci Radost, po roztátí sněhu následovaly jarní vertikutace (tzn. provzdušňování a výhrab stařiny) „hořečkových“ luk na Jaroškově, Opolenci, Zahrádkách a v Pasecké slati. Poté jsme zahájili jarní pastvu na Velké Homolce a následně i na Pasecké slati. Obě tyto lokality jsme pásli našimi ovcemi „šumavkami“, kterých jsme přes loňský rok drželi bezmála stovku. Lokality se spásaly mozaikovitě tak, aby ovce ve správný čas přepásly plochu určenou danými plány péče.

Od konce jara, přes léto a až do podzimu následovalo kosení.  Nejprve jsme kosili louky s výskytem modrásků (Velká Homolka, Mez u Peckova) či s hořečky mnohotvarými českými (Jaroškov, Opolenec), poté následovaly v létě mokřadní a rašelinné louky v rezervaci na Radosti, v přírodní památce Pasecká slať, v Chalupské slati či kosatcová louka u Uhřic u Vlachova Březí. Kosení na loukách jsme ukončili po odkvětu hořečků, a to začátkem listopadu. Rozsahem bylo naše kosení stejné jako v roce 2017, tedy asi 20 ha luk a naše ovce se pásly na dalších 20 ha pastvin.

Vyjma obvyklých udržovacích zásahů v podobě kosení a pastvy jsme se věnovali i dalším ochranářským činnostem, jako stavbě zábran bránících obojživelníkům vstupovat do vozovky při jarním tahu za rozmnožováním, kde hynou pod koly projíždějících automobilů. U Šumavských Hoštic jsme přenesli ke třem stovkám ropuch, u Lčovic jen necelou stovku. Nižší počty než je obvyklé přisuzujeme suchu v roce 2017, navíc u Lčovic došlo k zazemnění rybníka, který již neplní funkci místa pro rozmnožování, a proto do něj žáby již nemigrují. Bylo by vhodné provést na něm revitalizační opatření. Je tedy pravděpodobné, že zde zábrany v letošním roce stavět nebudeme.

Prováděli jsme také speciální činnosti na podporu druhů, jako byl rozchodník huňatý na lokalitě u Knížecích Plání či likvidace invazních druhů rostlin (bolševníky, netýkavky a křídlatky) ve střední části CHKO Šumava a v okolí Vimperka, především pak na řece Volyňce a jejích přítocích. Věnovali jsme se také dřevinám rostoucím mimo les, kdy jsme vysadili přes 110 ks nových alejových dřevin do šumavské krajiny v okolí Horní Vltavice. V Bohumilicích v památné aleji jsme nechali ošetřit 42 lip srdčitých, provedli jsme zde také dosadbu nových 12 jedinců lip srdčitých a odstranili nevhodné nálety.

Jak jsem již zmínil, managementových opatření jsme realizovali přibližně podobné množství jako v roce 2017. Oproti tomu se nám ale v roce 2018 podařilo zrealizovat asi nejvíce akcí pro veřejnost za celou dobu naší činnosti. Pro veřejnost jsme připravili 10 akcí (vycházky, exkurze, přednášky), dále odborný seminář pro představitele státní správy, samosprávy, představitele škol a sdružení ve Vodňanech v rámci projektu „Poznej a chraň naši přírodu!“, také jsme uklízeli ve Vimperku tzv. Rokli a část ulice K Rokli v rámci kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“. V Mateřské škole Klostermannova a Mírová jsme povídali o zpěvném ptactvu a čistili ptačí budky. Měli jsme také několik pracovních brigád se členy Hnutí Brontosaurus, se Skauty či dobrovolníky ze společnosti  Drogerie DM Markt či 3E Outdoors. Uspořádali jsme také setkání jihočeských základních organizací ČSOP v Českých Budějovicích. Celkem se našich akcí zúčastnilo přes 500 účastníků.

Závěrem bych si ještě dovolil zmínit rekonstrukci Alpské vyhlídky mezi Lipkou a Borovými Lady, kterou jsme zrealizovali díky programu „Blíž přírodě“. Na vyhlídce je umístěna nová infotabule a odpočinkové posezení v podobě stolu s lavicemi. Pokud jste na tomto místě ještě nebyli, doporučuji vyhlídku navštívit, právě teď v zimě je největší pravděpodobnost, že za jasných dní dohlédnete až k Alpám.

Když si zpětně přečtu, co se nám za rok 2018 podařilo uskutečnit, myslím, že jsme se rozhodně nenudili a nezbývá mi nic jiného než poděkovat za skvělou spolupráci a pomoc všem kolegům, členům a příznivcům naší „čsopácké organizace“. Loni jsme oslavili 10 let existence, tak hurá do další „desítky“ a přeji všem v novém roce zdraví, štěstí, lásku a krásné chvíle strávené v přírodě. Třeba v té Šumavské a Pošumavské.

 

Jakub Hromas, předseda ZO ČSOP Šumava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *