Jaký byl rok 2019 u vimperských ochránců přírody?

Tak se opět sešel rok s rokem a jsme na začátku nového, jehož budeme datovat a psát pod číslovkou 2020. Naše základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava oslaví v tomto roce již 12 let své činnosti. Než však do něj vykročíme, pojďme se ještě poohlédnout po tom nedávno skončeném. Pokusím se pro Vás čtenáře alespoň trochu shrnout, co jsme v organizaci dělali, co se povedlo a z čeho máme opravdu radost.

Jak je již tradicí, naše činnost je převážně terénní, v podstatě celoročně pracujeme venku. V době vegetačního klidu jsme vyřezávali náletové dřeviny (zejména v rezervaci Radost), na jaře jsme pak instalovali u Šumavských Hoštic migrační zábrany bránící žábám vstupovat do komunikací. Brzy z jara jsme se také věnovali jarním vertikutacím na loukách s hořečky. Na tyto činnosti pak navázalo kosení a ovčí pastva. Kosili jsme tradiční lokality v rezervaci na Radosti, v Pasecké slati, Jaroškov, Opolenec, Kosatcovou louku u Uhřic a tak dále. Přepásali jsme Velkou Homolku a plochy v Pasecké slati. Zastavili jsme se až na podzim, když jsme v půli listopadu skončili se sečí v rezervaci Opolenec. Suma sumárum, ručně (sekačkami nebo křovinořezy) toho posekáme okolo 20 ha ročně a naše ovečky přepásají podobnou výměru. Jednalo se většinou o lokality, které máme zařazené do pozemkového spolu. To znamená, že na nich „hospodaříme“ s ohledem na zachování a zlepšení jejich přírodního stavu ve spolupráci s majitelem, kdy na lokalitách máme většinou dlouhodobé nájemní vztahy.

V letošním roce jsme si pod svá křídla vzali nově další plochu v rezervaci na Radosti, v západočeském kraji „hořečkovou loučku“ u rezervace Hamižná podblíž Hartmanic a hlavně jsme se zaměřili na místní lokalitu Chválovna, která se vykoupila ze sbírky „Místo pro přírodu“ do vlastnictví celého ČSOP. Pojďme si tedy v dalších řádcích blíže Chválovnu představit.

Jedná se o 1,1 hektaru velkou částečně podmáčenou loukou s roztroušenými dřevinami. Lokalita se nachází kousek za Vimperkem při silnici na Prachatice u odbočky na Trhonín. O tom, že Chválovna je přírodovědně zajímavá, svědčí již záznamy uložené v archivu Správy NP Šumava. Posledních přibližně 25 let byla lokalita bez jakékoliv péče, což se projevilo jednak na úbytku evidovaných chráněných druhů rostlin, tak i na postupném zarůstání náletovými dřevinami a maliníkem. Od roku 2009 byla lokalita v hledáčku naší organizace, kdy zde byla evidována stále malá populace prstnatců májových, několik bradáčků vejčitých a brzy z jara kvetoucí keře lýkovce jedovaté. Úplnou náhodou došlo začátkem loňského roku k objevení inzerátu, kdy vlastník přes realitní kancelář tuto lokalitu prodával. Po zjištění této skutečnosti došlo na jednání s Radou pozemkových spolků a s realitní kanceláří. Výsledkem bylo, že se v květnu 2019 lokalita vykoupila z prostředků sbírky Místo pro přírodu do vlastnictví ČSOP. Po výkupu lokality nechala naše organizace zpracovat botanický průzkum. Ten k obrovské radosti všech potvrdil stále ještě se vyskytující malou populaci prstnatců májových, bradáčků vejčitých, dokonce několik dřípatek horských, prvosenky vyšší, dymnivky duté, podbílek šupinatý a keře lýkovce jedovaté. Avšak větší část lokality je již degradovaná maliníkem a vysokostébelnou vegetací. Proto po ukončení botanického průzkumu došlo v září letošního roku ke kosení lokality po dlouhých 25 letech. V návaznosti na tento ochranářský zásah došlo na přelomu listopadu a prosince 2019 k šetrnému vykácení a vyřezání asi třetiny náletových dřevin tak, aby bylo zabráněno dalšímu zarůstání lokality a její degradaci.

Mimo terénních prací, jsme se také věnovali i ekologické výchově a vzdělávání, kdy jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost – exkurzi do Netradiční tkalcovny na Vlně, na rodinnou biofarmu Michlova Huť, na stanici ČHMÚ Churáňov. Vedli jsme dvě komentované vycházky na Sudslavický okruh a botanickou vycházku za květenou Vimperska. Uspořádali jsme také víkendové setkání jihočeských organizací ČSOP a v MŠ Klostermannova a Mírová jsme čistili ptačí budky. Věnovali jsme se také poradenství, které jsme realizovali hlavně telefonickou a e-mailovou formou. Kancelářské prostory ve Vimperku slouží jako naše zázemí a byť nejsou nyní otevřeny veřejnosti pravidelně, je možné se na nás obrátit a řešit případné poradenství a dotazy i zde.

Zajímavým počinem bylo také navázání spolupráce na projektu „CZ–SK SOUTH LIFE“, který je mj. zaměřen na naše dvě lokality – Opolenec a Jaroškov. V rámci projektu jsme zde zajišťovali odbornou exkurzi pro vědecké pracovníky a pracovníky státní správy s praktickými ukázkami péče o hořečkové louky. Na exkurzi pak navázaly vycházky pro MŠ a ZŠ ze Čkyně. Do budoucna se v rámci tohoto programu plánuje především šetrné prořezávání náletových dřevin v těchto chráněných území s cílem zvětšení ploch pro růst rostlin hořečků.

Činností, kterým se loni věnovala naše organizace, je velmi mnoho a jejich výčet by obsáhl další řádky. Závěrem tohoto příspěvku musím poděkovat všem, ať kolegům a aktivním členům, tak brigádníkům a dalším podporovatelům naší organizace, bez nichž bychom tento dlouhý výčet činností nedokázali zrealizovat.

Všem přeji do nového roku 2020 jen a jen zdraví a pak štěstí, dobré lidi okolo sebe a krásné chvíle strávené v přírodě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *