Rubriky
Aktuality

Vimperk se připojí opět k HODINĚ ZEMĚ

Posedmé v řadě se ponoří do tmy Vimperský zámek a Městská zvonice, a to v rámci celosvětové kampaně HODINA ZEMĚ 2016, která proběhne v sobotu 19. března 2016 od 20:30 do 21:30 hodin.

HODINA ZEMĚ 2016 je celosvětová kampaň, do které se prostřednictvím symbolického zhasnutí světel zapojují samosprávy měst, vedení velkých společností a firem a také veřejnost. Kampaň tak symbolicky spojuje obyvatele celého světa, kteří chtějí vyjádřit, že si nejen uvědomují, jak velký problém změna klimatu představuje, ale že se chtějí na jeho řešení aktivně podílet.

Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace – WWF (World Wildlife Fund) a v České republice tuto akci koordinuje Český svaz ochránců přírody Veronica. Ve Vimperku iniciuje zhasnutí světel u těchto dvou památek ZO ČSOP Šumava spolu s Odborem životního prostředí Městského úřadu Vimperk.

Hodina Země se zapsala do historie jako nejrozsáhlejší dobrovolná akce, která připomíná nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. Počet zapojených zemí postupně narostl na více než 170, zhasíná přes 10 000 památek světového významu a během Hodiny Země se na celé planetě uskuteční okolo 600 000 doprovodných akcí.

V České republice se k akci pravidelně připojuje více než 150 měst a obcí, desítky firem a tisíce jednotlivců. Loni se do tmy ponořilo například Velké náměstí v Hradci Králové, hrad Špilberk v Brně, osvětlení chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře nebo sportovní stadiony v Ústí nad Labem.

Připojte se k Hodině Země 2016 a ukažte, že Vám životní prostředí není lhostejné.

Vimperský zámek při nončním osvětlení (foto J. Hromas)

hodina_zeme_2011

Rubriky
Aktuality

Víkendová brigáda se Sedmikvítkem

O víkendu jsme spolu s dětmi a rodiči z přírodovědného kroužku Sedmikvítek při Správě NP Šumava provedli brigádu v přírodní rezervaci Opolenec a na zdejším Sudslavickém okruhu. Zde jsme vystříhávali nálety u Sudslavické jeskyně, obnovovali zastavení „půdní sonda“ a vyhrabali stařinu a mech na dvou loukách s výskytem chráněných hořečků mnohotvarých českých. Jak nám šla práce od ruky, se můžete podívat na fotografiích. Všem, kdo se zúčastnil, patří velký DÍK.

Rubriky
Aktuality

Nové otevírací hodiny v Šumavském ekocentru a ekoporadně

ZO ČSOP Šumava si Vás dovoluje informovat o změně svých otevíracích hodin v Šumavském ekocentru a ekoporadně od 1. března 2016, a to na středu od 08.00 do 12.00 hodin a čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin. Jsme připraveni bezúplatně zodpovídat otázky z oblasti životního prostředí. Znamená to, že se na nás můžete obracet s dotazy týkajícími se ochrany přírody a krajiny ve vztahu k regionu Vimperska (tedy i oblasti NP a CHKO Šumava), druhové ochrany rostlin a živočichů (vč. problematiky invazních druhů), životního prostředí nebo ekologického zemědělství či trvale udržitelného způsobu hospodaření.
Naší ekoporadnu můžete navštívit osobně v ulici 1. máje 144 ve Vimperku, na dotaz se lze dotázat na e-mailové adrese poradna@csopsumava.cz, na telefonním čísle 777 812 835 nebo nám můžete zaslat svůj dotaz prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na webových stránkách www.csopsumava.cz.
V ekoporadně jsou k dispozici také různé tiskové a propagační materiály, nabízíme k prodeji přírodovědné publikace a výrobky sloužící k praktické ochraně přírody.

Ekoporadna

Rubriky
Aktuality

Neleníme ani v zimě

I v zimě máme pěkně napilno. Naše ovčí stádo se nám rozrostlo o nových 30 oveček a všechny se těší na jarní pastviny. Mimo péče o ovečky se věnujeme redukci vybraných náletových dřevin v rezervaci na Radosti v CHKO Šumava, které svým doposud nekontrolovaným nárůstem ohrožují zdejší hodnotná bezlesá společenstva. Tyto práce provádíme ve spolupráci se Správou NP Šumava.

Rubriky
Aktuality

Ochranářské ohlédnutí za rokem 2015

Pojďme se společně ohlédnout za uplynulým rokem a podívejme se, co se členům a příznivcům Českého svazu ochránců přírody ze šumavské základní organizace podařilo.

Naší hlavní činností byla péče o přírodovědně hodnotné lokality na Šumavě a přilehlém Pošumaví. V úhrnu jsme kosili přibližně 10 hektarů luk a naše ovčí stádo přepásalo dalších 17 hektarů lučních porostů.

Práce bylo stále dost, na jaře jsme začali výhrabem stařiny a narušováním travního drnu na lokalitách s výskytem hořečku mnohotvarého českého (tj. rostlinky, která je celosvětově ohrožena vyhynutím a na Šumavě se nalézají jedny z posledních lokalit tohoto druhu). Poté proběhla jarní seč na Opolenci, Jaroškově a na Velké Homolce. V letních měsících jsme se věnovali kosení Uhřické louky s výskytem krásných a chráněných kosatců sibiřských. Velkým soustem pro nás pak bylo kosení luk v přírodní rezervaci Radost nedaleko Vimperka. Předmětem péče na této lokalitě je komplex lučních společenstev s výskytem vzácných rostlinných druhů (např. orchidejí, ocúnů aj.).

Přes celou sezónu se pásli ovce šumavky na velmi cenných stepních trávnících a loukách na Velké Homolce. Druhá parta oveček pak trávila léto v údolí Vydřího potoka na Pasecké slati nedaleko Nových Hutí, kde měla na starost vypásat plochu s převzácným hořečkem, smilkové a rašelinné louky. Jejich pracovitost a houževnatost by mohla být vzorem pro mnohého z nás.

V podzimních měsících jsme se věnovali narušování travního drnu v chráněném území Pastviště u Fínů, kde se vyskytuje mimo jiné hořeček mnohotvarý český a orchidej švihlík krutiklas, ta se v rámci ČR vyskytuje pouze na dvou lokalitách (historický výskyt byl znám i z blízkosti Vimperka).

Po odkvětu hořečků jsme se věnovali podzimnímu kosení Opolence, Jaroškova a plochy na Pasecké slati.

Mezi tím vším jsme se ještě stihli věnovat likvidaci invazních rostlin, které představují vážné riziko pro naši původní květenu. Stěžejními druhy byli bolševník velkolepý na Boubské a u kasáren U Sloupů a netýkavka žláznatá s křídlatkou na řece Volyňce ve Vimperku.

Aktivní jsme byli i v oblasti osvěty. Uspořádali jsme několik komentovaných vycházek a exkurzí, cestovatelskou přednášku a vydali průvodce vimperským arboretem.

Mnozí obyvatelé a návštěvníci Vimperka si jistě již všimli obnovených cest na Velké Homolce, kde byly umístěny i tři lavičky s doprovodnými texty k lokalitě. Pro pobavení i poučení jsme zde umístili i dřevěné pexeso. Nepřehlédnutelným se stal i opravený vrcholový kříž, který s nově pozlacenou sochou Krista září již z dáli.

To by asi pro nastínění činnosti v roce 2015 stačilo. Stihlo se toho nemálo, ale nutno přiznat, že kdybychom toho pro ochranu přírody stihli vykonat více, bylo by to jedině dobře. Do nového roku přejeme mnoho úspěchů a krásných zážitků v okouzlující šumavské přírodě!

Aleš Vondrka